Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4921
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE KURULACAK TEKNOLOJİ VE EV EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE YAYIM ENSTİTÜSÜ İLE KÜRK HAYVANLARI YETİŞTİRME VE YAYIM ÇİFTLİĞİ İŞLETMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayım Servisine bağlı olarak kurulan “Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü” ile “Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi”nin amaçları şunlardır:
A) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü “Halıcılık, kilimcilik, kürkçülük, dericilik, örgü, dokumacılık ve her çeşit köy el sanatları” alanlarında;
B) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi ise kürk hayvanları yetiştirme ve ıslahı konusunda;
Araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapar.
Madde 2 -
Enstitünün ve işletmenin faaliyetlerini yürütmek amaciyle, 6990 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle üniversite için kabul edilen döner sermayeden gerekli miktar ayrılır.
Madde 3 -
Enstitünün ve işletmenin bilimsel ve teknik araştırma ve çalışmaları, Ziraat Fakültesinin ilgili kürsüleri tarafından yapılır.
Madde 4 -
Enstitü atelyelerinde yetiştirileceklerin giyim, yemek, yatmak, tedavi ve her türlü yurt giderleri Enstitü tarafından karşılanır ve bu amaçla her yıl bütçeye gerekli ödenek konur.
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
4922
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul