(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3711
SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA, ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU

Madde 1 -
Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine tahsis edilmiş bulunan askeri bina, kurum, ordu evi, gemi, askeri gazino ve içinde vazife görülen bilümum yerlerin hizmet, vazife ve fenni icaplar gözönüne alınarak aydınlatılmaları ve icabında soğutulmaları ve kış aylarında ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam, çamaşırhane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle soğutma araç ve tesisleri için her türlü yakacak sarfiyatı (Milli Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek yakacak maddelerinin cins ve hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı karşılamak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal kademelerince onaylanacak esaslara göre yapılır.
Madde 2 -
Bu kanunun uygulanmasında kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve 31 Martta bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak sıcak veya soğuk bölgelerde sıhhi ve fenni bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin başlangıç veya bitiş tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kısaltılabilir.
Madde 3 -
12 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 8, 9 ve 10 uncu, 2247 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile 6305 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 4 -
Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
3712
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  169 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  169 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul