En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TARIM BAKANLIĞINA BAĞLI BAZI OKUL VE KURUMLARIN İDARESİ HAKKINDAKİ 29/5/1926 TARİHLİ VE 867 SAYILI KANUNA EK KANUN.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  170 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri - Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (1/161) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  170 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Eklendiği Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul