En son güncellemeler 31 Mart 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3341
ASKERİ GARNİZONLARIN İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Askeri garnizonların içme ve kullanma sularının temin ve isalesi işleri Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) köy içme suları gibi yürütülür. Bu işlerin programları Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı (Devlet Su İşleri) tarafından müştereken hazırlanır. Belediye hudutları içinde bulunan, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları mevcut tesislerden karşılanamıyan askeri garnizonların da bu ihtiyaçları belediyeler, İmar ve İskan Bakanlığı (İller Bankası) ve Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği yapılmak suretiyle Bayındırlık Bakanlığınca (Devlet Su İşleri) temin olunur. İkmal edilen tesisler 7478 sayılı kanunun dokuzuncu maddesindeki esaslar dahilinde ilgililere devredilir.
Madde 2 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul