Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3723
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNATI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini teşkil eden personelden: a) Başpilot ve pilotlara maaş veya ücret tutarının % 80'i, b) Uçuş ekibine dahil olup uçuş görevlerine pilotla beraber katılmaya mecbur olan Uçuş Şube Müdürü (Aero fotogrametri uçucusu), başrasıt, rasıt, başmakinist, makinist, hava fotoğrafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının % 60 ı nisbetinde aylık tazminat verilir. Bu tazminat aylıklarla beraber ödenir. Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriyle 24/2/1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere dair hükümleri uygulanmaz.
Madde 2 -
Sıhhi Heyet raporuna müsteniden uçuştan ayrılan başpilot ve pilotlara uçuş ekibine dahil diğer personel, Genel Müdürlük emrinde başka bir vazifeye nakledilirler. Bunlardan başpilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş veya ücret tutarının % 50 si uçuş ekibine dahil diğer personele uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş veya ücret tutarının % 40 ı her ay yıpranma tazminatı olarak verilir. Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriyle 24/2/1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere mütedair hükümleri uygulanmaz.
Madde 3 -
Aero fotogrametri uçuş ekibine dahil olmayıp da muvakkat vazife ile uçuş esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş saati başına (7) şer lira verilir. Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek para maaş veya ücretleri tutarının % 30 unu geçemez.
Madde 4 -
Vazife uçuşu yapan uçucular ile uçuş esnasında tayyare içerisinde vazife alanlardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sakat kalanlara (10 000), memuriyetten daimi olarak ayrılanlara (15 000), şehit olanların maaşa müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına (20 000) lira tazminat verilir.
Madde 5 -
Uçuştan mütevellit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayısiyle uçuş yapamıyan uçuculara hadise tarihinden itibaren bir sene müddetle uçuş tazminatı verilir.
Madde 6 -
5602 sayılı Tapulama Kanununa 6383 sayılı kanunun ikinci maddesi ile eklenen Ek: 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 7 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  203 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul