Değiştirdiği Mevzuatlar
506 (1964) - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU md: 3, 23, 32, 53, 60, 78, 79, 80, 96, 97, 100, 102, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 14, Ek 15, Ek 18, 8, Geçici 44, Geçici 45, Geçici 46, Geçici 47, Geçici 49, Ek 2.
506 (1964) - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU md: Ek 16, Ek 17, Geçici 48.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDE VE FIKRALARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2167 nolu kanunun Meclis Kabul metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (62)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul