(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, BAZI MADDELERİNE FIKRA EKLENMESİ; 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 427 NCİ MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE 443 ÜNCÜ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ; 647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ; 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN VE 5435 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ; 825 SAYILI CEZA KANUNUNUN MEVKİİ MERİYETE VAZ´INA MÜTEALLİK KANUNUN 29 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ VE SON FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ; 1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 33 ÜNCÜ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ VE 58 NCİ MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE BU KANUNA 3 GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2248 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (206)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul