En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 90 sayılı ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (RG: 06.10.1983)
1350
ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNU(1)

Madde 1 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 2 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 3 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 4 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 5 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 6 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 7 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 8 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 9 - KHK 90(1983), 1211(1970), 3399(1938) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 10 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 11 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 12 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 13 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 14 - KHK 90(1983), 3399(1938) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 15 - KHK 90(1983), 3399(1938) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 16 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 17 - 5841(1951)
Tefecilik edenler bir aydan bir seneye kadar hapse ve (500) liradan (10000) liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Ayrıca iki seneden beş seneye kadar âmme hizmetlerinden memnuyetlerine karar verilebilir. Bu cezalar tecil edilmez.
Madde 18 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 19 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 20 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 21 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
Madde 22 - KHK 90(1983) (Mülga: 30/9/1983 - KHK- 90/16 md.)
(1)Bu Kanun 30/9/1983 tarihli ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, ceza hükmünü düzenleyen 17 nci maddesinin Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşmasından sonra yürürlükten kalkacağı, Kanunun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesiyle hüküm altına alındığından, sözkonusu madde yerinde muhafaza edilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2279 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2279 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın konu edildiği İBK (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (43)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul