En son güncellemeler 27 Kasım 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Değiştirdiği Mevzuatlar
213 (1961) - VERGİ USUL KANUNU md: 247, 255.
213 (1961) - VERGİ USUL KANUNU md: 3, 5, 29, 30, 42, 43, 46, 72, 73, 75, 83, 84, Mükerrer 86, 87, 89, 90, 92, 94, 104, 107, 127, 134, 171, 172, 173, 177, 182, 185, Mükerrer 185, 193, Mükerrer 194, 204, 219, 220, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 247, 257, Mükerrer 257, 261, Mükerrer 266, 268, 270, 272, 275, 297, 298, 313, 323, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, Mükerrer 347, 348, 349, Mükerrer 349, 352, 353, 354, 355, Mükerrer 355, 357, 358, 359, 360, 361, 367, 368, 369, 370, 371, 374, 376, Ek 3, 379-412, Geçici Ek 1, Geçici Ek 2, Geçici Ek 3, Geçici Ek 4, Geçici Ek 5, Geçici Ek 6, Geçici Ek 7, Geçici Ek 8.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4/1/1961 GÜN VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN.
Maddeye git
  
  
  2365 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (212)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul