En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5217
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA YAPTIRILACAK SİVİL AKARYAKIT VE DOĞAL GAZLARIN BORU HATLARI İLE TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINA AİT TESİSLERİN İHALE ESASLARINA DAİR KANUN

Madde 1 -
1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun 1 nci maddesinin (e) fıkrası, 9 ncu maddesinin (a) fıkrası, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen "Akaryakıt ve Doğal Gaz Boru Hatları ve Tesisleri İnşaatı ve Esaslı Onarımları" ile ilgili etüd, proje, satın alma, kamulaştırma hazırlıkları, inşaat ve onarım gibi iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hükümler saklı kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci maddeleri ile 2490 sayılı Kanunla ek ve tadillerine bağlı kalmaksızın, toplu veya kısımlar halinde bu konudaki yeterlik ve yetenekleri Bayındırlık Bakanlığınca kabul edilmiş yerli ve yabancı uzman ve firmalara veya zorunlu hallerde bu uzman ve firmalardan birine, teklif alma suretiyle pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
Madde 2 -
Birinci maddeye göre yaptırılacak iş ve hizmetler için, taahhüt tutarının % 50'sine kadar avans vermeye ve bu iş ve hizmetlerde artma veya eksilme olması gerektiği takdirde, taahhüt tutarının % 50'si oranındaki tadilatı, idarenin isteğine bağlı olarak, işin müteahhidine aynı şartlar dahilinde yaptırmaya, Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
Madde 3 -
Yaptırılan tesisler, ilgili kamu kuruluşlarına devrolunur.
Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanunu Maliye, Bayındırlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul