En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
Değiştirdiği Mevzuatlar
506 (1964) - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU md: 55, 61, 67.
506 (1964) - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU md: 33, 36, 40, 54, 60, 66, 73, 78, 80, 82, Ek 3, Ek 7, Geçici 52, Geçici 53.
506 (1964) - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU md: 96, Ek 16, Ek 17, Ek 19, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 24, Geçici 50, Geçici 51.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
506 SAYILI SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE, İKİ MADDESİNİN KALDIRILMASINA VE BU KANUNA BAZI EK GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2422 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (33)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul