En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5235
DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) (2)

Kuruluşun amacı:
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Görevi:
Madde 2 - KHK 703(2018), 4416(1999)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Kurulun oluşması:
Madde 3 - KHK 703(2018), KHK 406(1990)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Kurum ve kuruluşlardan personel ve yardım istenmesi:
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
(1) 11/1/1983 tarih ve 2779 sayılı Kanunla; 12/9/1980 tarihinden sonra kabul edilen kanunlardaki "Devlet Başkanı" ünvanı "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik metne işlenmiştir. (2) Bu Kanunun Adı “Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5236
Çalışma düzeni:
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Raporlarla ilgili işlemler:
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 406(1990)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Bilgi ve belge istenmesi:
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Ücret ve yolluklar:
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 311(1988), KHK 243(1984)(Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/7. md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Başbakanlık Müfettişlerine ödenmekte olan özel hizmet tazminatı kadar tazminat ödenir. (Mülga ikinci cümle: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)(…)

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)

(Mülga yedinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
5237
Kurul üyeleri ile geçici uzmanlara, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde sayılanlar için bütçe kanunları ile tespit edilen esaslar dahilinde harcırah ödenir.

(Mülga dokuzuncu fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)

(Mülga onuncu fıkra: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
Kurul üyeleri hakkında uygulanacak kanun hükümleri:
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Yönetmelik:
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/42 md.)
 
Yürürlük:
Madde 11 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 12 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5238
5239
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

           2443 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2443 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/243

  31/12/1984

  KHK/311

  29/2/1988

  4416

  29/7/1999

  KHK/406

  – 

  6/4/1990

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 7, 8, 9, 10, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  2443 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul