Değiştirdiği Mevzuatlar
854 (1967) - DENİZ İŞ KANUNU md: 20, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3.
1475 (1971) - İŞ KANUNU md: Ek 2.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİ İLE 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE İLE 2319 VE 2320 SAYILI KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2457 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (23)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul