(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5311
ROMEN İNDEPENTANTE TANKERİNİN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Madde 1 -
Yunan gemisi ile çarpışarak Haydarpaşa Limanı açıklarında batan, bölgede deniz trafiğine tehlike yaratan ve çevre kirlenmesine yol açan Romen bandralı İndepentante Tankerinin bulunduğu yerden çıkartılması maksadıyla açılmış ve açılacak olan ihalelere girmeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. İşin teknik önemi nedeniyle ihaleye Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılabilir.
Madde 2 -
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihaleyi kazandığı takdirde, projeyi gerçekleştirmek için gereken yerli veya yabancı,kamu ve özel sektöre ait firma ve kuruluşlarla her türlü anlaşma ve protokolu yapmaya ve bünyesindeki personel ve malzemeyi kullanmaya, İndepentante Tankeri donatanı ile mali mukavele yapmaya ve mukavele bedelinin bir kısım veya hepsini iş bitinceye kadar yurt dışı bir bankada döviz olarak bulundurmaya ve bu paradan ihtiyaç duyulacak araç,gereç ve malzemeyi satın almaya veya kiralamaya yetkilidir.
Madde 3 -
Bu maksatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yurt dışından dolaylı veya dolaysız ithal edilecek araç,gereç ve malzeme her türlü gümrük vergi, resim ve harçlarından muaftır.
Madde 4 -
İşin bitiminde mukavele bedelinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca fatura karşılığı yapılan masraflar mahsup edilerek,geri kalan meblağ döviz olarak Hazineye irat kaydedilir.
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilmez. (1)
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
–––––––––––––––––––––
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul