(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1429
ASKERİ HASTAHANELER İLE HASTAHANE GİBİ KULLANILACAK REVİRLERDE HASTALARIN BESLENME VE BAKIMLARI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Askeri hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde hastalar üç derece üzerinden ve bir de ayrı rejimler ile beslenir. Tabibin talebelerine “O” işareti koyduğu hastalara hiç bir şey verilmez.
Madde 2 - 2021(1976)
Derecelere göre tayınlar aşağıda yazılmış ve müteferrika cetveli ayrıca bağlanmıştır:
A - Derece - 1:
Süt 1/2 litre,
Şeker 50 gram,
Çorbalık 70 gram yahud lapa veya bulamaçlık 90 gram,
(Çorbalık, lapa veya bulamaçlık pirinç ve şehriye ile buğday, yulaf, mercimek, nohut, bezelye, bakla unları ve benzerleridir.)
Koyun eti 150 gram,
Tuz 15 gram,
(Et,uzun müddet kaynatılarak, etsuyu çıkarmak içindir; kalan posa başka istihkaka verilemez.)
Tabibin buyruğile çorba yerine 200 gram limonata yahut portakal, vişne, nar, demirhindi şerbetleri veya benzerleri ve süt ile şeker yerine mahallebi, sütlaç veya yoğurt verilebilir.
Bu dereceye katılabilecek yiyecekler:
Müteferrika cetvelindeki yiyecek ve içeceklerden son kertesinedek ikisi, veya son kertesinin yarısınadek dördü, yahut son kertesinin birile, son kertesinin yarısınadek ikisi verilebilir.
Bu derecedeki çorba, lapa veya bulamaç yahut bunların yerine konulabilen şerbetler verilmez ise müteferrika cetvelindekilerden son kertesinedek üçü veya son kertesinin yarısınadek altısı veya son kertesinedek ikisi ile son kertesinin yarısınadek başka, ikisi yahut son kertesinedek biri ile son kertesinin yarısınadek dördü birlikte verilebilir.
B - Derece - 2:
Ekmek 300 gram,
Süt 1/4 litre,
1430
Şeker 50 gram,
Çay 1 gram,
Koyun eti 300 gram,
Sadeyağ 40 gram,
Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağ yerine 40 gram zeytinyağı verilir ve etin sebze için olan 100 gramı verilmez.
Taze sebze veya patates 300 gram (taze bamya 100 gram verilir), yahut fasulye ve nohut gibi kuru sebze 100 gram (kuru bamya 25 gram verilir),
Taze domates 100 gram; yahut domates salçası 20 gram,
Soğan 40 gram,
Tuz 20 gram,
Tabibin buyruğu ile çay yerine ıhlamur verilebilir.
Bu dereceye katılabilecek yiyecekler:
Müteferrika cetvelindekilerden son kertesinedek biri yahut son kertesinin yarısınadek ikisi verilebilir.
C – Derece - 3:
Çorbalık 30 gram,
Ekmek 600 gram,
Çay 2 gram,
Şeker 50 gram,
Koyun eti 350 gram,
Pirinç 150 gram,
Sadeyağ 70 gram,
Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağın 40 gramı yerine 40 gram zeytinyağlı verilir. Etin sebze için olan 100 gramı verilmez. Sadeyağın 30 gramı pilav içindir.
Taze sebze veya patates 300 gram (taze bamya 100 gram verilir), yahut fasulye ve nohut gibi kuru sebze 100 gram (kuru bamya 25 gram verilir).
Taze domates 100 gram, yahut domates salçası 20 gram,
Soğan 40 gram,
Tuz 20 gram,
Tabibin buyruğu ile çay yerine ıhlamur verilebilir.
Bu dereceye müteferrikadan verilmez; ancak haftada iki gün mahallebi, sütlaç, helva, komposto gibi bir tatlı veya yoğurt, yahut kavun, karpuz, elma ve armut gibi bir yemiş verilir.
Üçüncü derece yemekleri, hastanelerce tertib edilecek listelere göre, tabldot olarak verilir.
Ç – Ayrı rejimler:
Derecelerden yemeleri uymayıp hastalıkları icabı büsbütün başka türlü beslenmeleri lazımgelen hastalar için tabibin ayrıca tayin edeceği nevi ve miktarlarda yiyecek ve içecekler baştabibin hasta tabelası üzerinde tasdikile verilir.
D - Yemeklerin ve müteferrika olarak verileceklerin pişirilmesi, hazırlanması ve değişiklik ve nefaset temini için kullanılması lazımgelen un, yumurta, peynir ve maydanoz gibi harclar mutbak tabelesinde göstirilerek ayrıca çıkarılır.
Hastanelerde hasta başına bir buçuk litre hesabile sıhhi vasıflarda içme suyu tedarik edilerek verilir.
Sigara içen hastalara tabibin yazdığı sayıda sigara verilir.
1431
Bir hastaya fırancala verilir ise, ayrıca ekmek verilmez. Tavuk, balık veya karaciğer veri-lince yemeklik et verilmez. Yalnız et suyu ile sebzenin eti vardır. Makarna, bulgur, kuskus veya börek verilirse pilav verilmez.
E – (Ek: 1/7/1976-2021/1 md.) Yatırılarak tedavi edilen süt çocuklarının, tabibçe lüzum gösterilen hallerde anneleri de refakatçi olarak yatabilir ve tedavi eden tabibin lüzum göstereceği gıda rejimine göre beslenir.
Madde 3 -
A) Hastanelerin her yeri, genişliğine ve yapılışına göre, ışıklanmasına yetecek sayıda, lambalar ile aydınlatılır.
B – Hasta koğuşları ve laboratuvarları + 20: + 24 ve ameliyathanelerle pansuman odaları + 25: + 30 santigrat derecesi sıcaklığında olmak üzere yılın serin ve soğuk günlerinde ve tabibin istediği gibi ısıtılır.
C – Arıtma - hastanenin koğuşları ve her yeri ile hastaların eşyası ve bütün malzeme lüzumu olan nesneler ile arıtılır. Sinek, tahtakurusu ve benzerleri buna yarıyan maddeler ile öldürülür.
Madde 4 -
Birinci teşrin 1288 tarihli idare nizamnamesinin hastaneler için yazılı bendi ile 1/5/1930 tarih ve 1603 numaralı kanun kaldırılmıştır.
Madde 5 -
Bu kanun üç ay sonra yürütülür.
Madde 6 -
Bu kanunu yürütmek işi Milli Müdafa Vekiline verilmiştir.
 
1432
1433
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2615 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

   

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

   

   

       2021                                                           –                                                               14/7/1976

   

  
  
  2615 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul