Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3743
CEZAEVLERİ İNŞAASI İÇİN GELECEK YILLARA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİNE VE İSTİKRAZ AKDİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
Cezaevleri inşaatı için senelik ödeme miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek üzere 15 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Adalet Bakanı ve bu ödemeleri karşılamak üzere milli bankalardan istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 2 -
Birinci madde gereğince yapılacak istikrazın itfa taksitleri 2548, 3757 sayılı kanunlarla sağlanan gelirden, faizleri genel bütçeye konulacak ödenekten verilir.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanun hükümlerini Adalet ve Maliye Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  273 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul