Metinsel Değişiklikler
7033 (2017) md: 33, Ek 74. An. M. K. 2016/172 (2017) md: Ek 158. 6761 (2016) md: Ek 171, Ek 172. 6745 (2016) md: Ek 15, Ek 22, Ek 102, Ek 110, Ek 125, Ek 142. 6641 (2015) md: Ek 164, Ek 165. 6640 (2015) md: Ek 159, Ek 160, Ek 161, Ek 162, Ek 163, Geçici 46. 6639 (2015) md: Ek 158. 6562 (2014) md: Ek 19, Geçici 45, Ek 157. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2017) - TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ... >>
Eski Düzenleme
4619 (1944) - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA KANUN ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2809 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  2809 sayılı Kanunun değişen veya iptal

  edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  3286

  22/5/1986

  3295

  7/6/1986

  3389

  27/6/1987

  3477

  14/10/1988

  3699

  24/1/1991

  3785

  7/3/1992

  3837

  11/7/1992

  KHK/496

  18/8/1993

  KHK/515

  14/9/1993

  3961

  15/1/1994

  3993

  6/6/1994

  4142

  7/6/1996

  4263

  30/5/1997

  4281

  15/7/1997

  4282

  15/7/1997

  4324

  18/1/1998

  4480

  22/11/1999

  4488

  18/12/1999

  KHK/612

  ––

  12/9/2000

  4617

  16/1/2001

                                                                         

                                                                                                                                                          

                                                                         


  5680

   

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  2809 sayılı Kanunun değişen veya iptal

  edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  4633

  1 ve 2 nci maddeleri

  Diğer hükümleri

  12/9/2000

  14/4/2001

  4909

  1/7//2003

  5076

  16

  29/1/2004

  5379

                  Ek Madde 31

  6/7/2005

  5467

  Ek Madde 12, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  Geçici Madde 31, 32 İşlenemeyen Hüküm

  17/3/2006

  5475

  Ek Madde 3, Ek Madde 71, Geçici Madde 33

  28/3/2006

  5526

  Ek Madde 5

  4/7/2006

  5573

  İşlenemeyen Hüküm

  17/1/2007

  5656

  Ek Madde 47, 72, 73, 74, 75, 76

  18/5/2007

  5662

  21, Ek  Madde 11, 56, 63, 65, 67 ve Ek Madde 77 ila 93 Geçici Madde 34 ve 35

  29/5/2007

  5733

  3, Ek Madde 94

  8/2/2008

  5765

  Ek Madde 94 ila 105, Geçici Madde 36 ve 37

  31/5/2008

  5773

  Ek Madde 78, Geçici Madde 38

  28/6/2008

  5796

  Ek Madde 106, 107

  19/8/2008

  5799

  Ek Madde 108

  19/8/2008

  5839

  Ek Madde 55, 109 ve 110

  28/2/2009

  5913

  Ek Madde 111, 112, 113, 114, 115, 116 ve 117

  7/7/2009

  5979

  Ek Madde 118

  10/4/2010

  5981

  Ek Madde 119, 120,121, 122, 123, 124 ve İşlenemeyen Hüküm

  24/4/2010

          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                         


  5680-1

   

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  2809 sayılı Kanunun değişen veya iptal

  edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6005

  Ek Madde 5, Ek Madde 125 ila 132, Geçici Madde 39

  21/7/2010

  6082

  Ek Madde 133, Ek Madde 134

  10/12/2010

  6114

  Ek Madde 135 ilâ Ek Madde 142, Geçici Madde 40 ve 41

  3/3/2011

  6218

  Ek Madde 143

  14/4/2011

  6287

  Ek Madde 9, Ek Madde 61, Ek Madde 129, Ek Madde 130

  11/4/2012

  6296

  Ek Madde 86, Ek Madde 107, Ek Madde 144

  27/4/2012

  6307

  Ek Madde 25, Ek Madde 145, Ek Madde 146, Ek Madde 147, Geçici Madde 42

  31/5/2012

  6410

  Ek Madde 36, Ek Madde 116, Ek Madde 148, Geçici Madde 43

  31/1/2013

  6414

  Ek Madde 149

  16/2/2013

  6492

  Ek Madde 141, Ek Madde 150, Ek Madde 151, Ek Madde 152, Ek Madde 153, Ek Madde 154

  18/6/2013

  6495

  Ek Madde 140, Geçici Madde 44

  2/8/2013

  6501

  Ek Madde 81, Ek Madde 155

  7/11/2013

  6525

  Ek Madde 156

  27/2/2014

  6562

  Ek Madde 19, Ek Madde 157,

   Geçici Madde 45

  4/11/2014

  6639

  Ek Madde 158

  15/4/2015

  6640

  Ek Madde 159, Ek Madde 160, Ek Madde 161, Ek Madde 162, Ek Madde 163, Geçici Madde 46

  23/4/2015


  5680-2

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veay İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2809 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  6641

  Ek Madde 164, Ek Madde 165, Ek Madde 166

  23/4/2015

  KHK/667

  Ek Madde 36, Ek Madde 75, Ek Madde 106, Ek Madde 108, Ek Madde 109, Ek Madde 114, Ek Madde 116, Ek Madde 121, Ek Madde 122, Ek Madde 133, Ek Madde 138, Ek Madde 141, Ek Madde 145, Ek Madde 149, Ek Madde 152

  23/7/2016

  6745

  Ek Madde 15, Ek Madde 22, Ek Madde 102, Ek Madde 110,  Ek Madde 125, Ek Madde 142, Ek Madde 167, Ek Madde 168, Ek Madde 169, Ek Madde 170, Geçici Madde 47

  7/9/2016

  6749

  Ek Madde 36, Ek Madde 75, Ek Madde 106, Ek Madde 108, Ek Madde 109, Ek Madde 114, Ek Madde 116, Ek Madde 121, Ek Madde 122, Ek Madde 133, Ek Madde 138, Ek Madde 141, Ek Madde 145, Ek Madde 149, Ek Madde 152

  29/10/2016

  6761

  Ek Madde 171, Ek Madde 172, Geçici Madde 48

  24/11/2016

  Anayasa Mahkemesi’nin 2/11/2016 tarihli ve E: 2015/61, K: 2016/172 sayılı Kararı

  Ek Madde 158

  9/12/2016 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (9/6/2017)

  7033

  33, Ek Madde 22, Ek Madde 74, Ek Madde 104, Ek Madde 132, Ek Madde 173, Ek Madde 174, Ek Madde 175, Geçici Madde 49

  1/7/2017

  
  
  2809 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  KAYNAK METİN
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (146)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (20)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (29)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (63)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2015. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul