(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1479
MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLE BU VEKALETE BAĞLI TEŞEKKÜLLERDE KULLANILACAK YABANCI DEVLET TEBAASINDAN MÜTEHASSIS VE USTALARLA YAPILACAK MUKAVELELER HAKKINDA KANUN

* * *
Madde 1 - Değişik: 27/4/1955 - 6543/1 md.
Milli Müdafaa Vekaletiyle bu Vekalete bağlı teşekküllerde kullanılan veya kullanılacak olan yabancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla hükmü beş seneye kadar sürecek mukaveleler akdine Milli Müdafaa Vekili salahiyetlidir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 -
Bu kanunun hükmünü icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
1480
1481
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2832 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       6543                                                           –                                                                 6/5/1955

   

  1482-1486

  
  
  2832 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul