En son güncellemeler 22 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1493
TURİST GEMİLERİNDEN ALINAN RESİMLERDEN BAZILARININ AFFINA VE BAZILARININ İNDİRİLMESİNE DAİR KANUN

Madde 1 - 492(1964)
Türkiye limanlarına gelen hususi yatlarla munhasıran turist nakledip başka ticari muamelelerde bulunmıyan turist gemileri ve ilmi hususatta kullanılan gemiler hususi kanunlarına ve nizamlarına göre alınmakta olan vize, müruriye, demir ve şamandıra resimlerile kılavuz ve römorkör ücretlerinden muaftır. Bu kabil gemilerden sıhhiye ve rıhtım resim ve ücretlerile fener resminin Hazine hissesi yüzde elli indirilerek alınır.(1)
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 -
Bu kanun hükümlerini icraya Maliye, Nafıa, İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.
(1) 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun 139/m bendi hükmüne göre bu maddenin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
1494
1495
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2864 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

        492                                                            –                                                               1/11/1964

   

  1496-1498

   

  
  
  2864 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2864 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul