En son güncellemeler 20 Eylül 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
5929
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU

* * *
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1239
* * *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız
* * *
Madde 1 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 2 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 3 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 4 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 5 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/2 md.) İptal : Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 6 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 7 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 8 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/3 md.; İptal : Ana. Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 9 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 10 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 11 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 12 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/6 md.; İptal : Ana. Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 13 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 14 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 15 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 16 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 17 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 18 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 19 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 20 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 21 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 22 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 23 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 24 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 25 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 26 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 27 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 28 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 29 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 30 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 31 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 32 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 33 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 34 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 35 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 36 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 37 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 38 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 39 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 40 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 41 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 42 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 43 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/11 md.; İptal : Ana. Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile.)
Madde 44 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 45 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 46 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 47 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 48 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 49 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 50 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 51 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 52 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 53 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 54 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 55 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 56 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 57 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 58 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 59 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 60 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 61 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/12 md.; İptal : Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
5930
Madde 62 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 63 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 64 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 65 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 66 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 67 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 68 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 69 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 70 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 71 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 72 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 73 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 74 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 75 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 76 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 77 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 78 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 79 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 80 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/13 md.; İptal: Ana. Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Madde 81 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 82 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 83 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 84 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 85 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 86 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 87 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 88 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 89 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 90 - Bilgi ButonuKHK 519(1996) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 91 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 92 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/16 md.; İptal : Ana. Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Madde 93 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 94 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 95 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 96 - Bilgi ButonuKHK 200(1984) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Personel statüsü ve özlük hakları:(1)
Madde 97 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 700(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011), KHK 547(1995), An. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993), KHK 433(1991), 3753(1991), 3742(1991)... >>
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilecek bütün personelin özlük hakları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) (Değişik : 7/2/1990 - 3612/58 md.) Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinde,uzmanlığı gerektiren belirli görevler için ihtiyaç duyulacak sözleşmeli personele verilecek ücret ve sair haklar,bu husustaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır.(1) (2) 

b) (Değişik birinci fıkra; 15/5/1991 - 3742/1 md.) Bu Kanun gereğince haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun görevlendirmeye ilişkin hükümleri uygulananlara,Yönetim Kuruluna (…)(2) ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler ile (…)(2) Milli Komiteye Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelere ve bilim kurullarının asli üyelerine ödenecek huzur hakları Cumhurbaşkanınca tespit edilir.(1) (2) 

Bu suretle atanan veya görevlendirilenlerin,varsa emekli aylıkları kesilmez.

Bu Kanun gereğince kurulan bilim ve uygulama kolları, diğer kol, komisyon ve çalışma grupları başkan ve üyeleri hakkında, faaliyet ve hizmetin niteliğine göre, şartları varsa, uzmanlığı gerektiren belirli görevlere ilişkin hükümler veya yayın ve telif mevzuatı uygulanır.

c) (Değişik : 30/5/1991 -3753/1 md.)

(1) (Mülga birinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 

(Mülga ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 80 inci maddesiyle, bu maddenin (a) bendinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Bakanlar Kurulunca” şeklinde değiştirilmiş, (b) fıkrasında yer alan “ve yürütme kurullarına atanacak üyelere ödenecek ücretlerle,” ve “, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Yüksek Kurul” ibaresi “ve Yüksek Danışma Kuruluna seçilen üyelere ödenecek ücretler ile” şeklinde değiştirilmiştir.
5931-5961
(Mülga üçüncü paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 

Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırılabilir.

(2) (Mülga : 5/7/1991 - KHK - 433/16 md.)

d) 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olanlardan;

(1) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilen personel, görevlendirildiği sürece kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bu personelin Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarında geçirdikleri süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşlarınca ödenmek üzere terfi ve emekliliklerinde dikkate alınmak suretiyle meslek, unvan ve sıfatları gözönünde bulundurularak, ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro şartı aranmaksızın dönüşleri yapılır.

(2) Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilerek personele bu maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilecek ücret veya huzur hakları, Yüksek Kurum Başkanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanır. Üniversiteden görevlendirilecek öğretim elemanlarına verilecek huzur hakları, bunların kurumlarındaki her türlü hakları saklı kalmak, kurumlarındaki özlük haklarından ve döner sermayeden de yararlanmak üzere ödenir. Öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakları bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir kaydedilmez.

e) (Değişik : 26/8/1993 - KHK - 519/17 md.; İptal : Ana.Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Madde 98 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 99 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 100 - 5917(2010) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Mali kolaylıklar:(1)
Madde 101 -
Yüksek Kuruma ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yapılan bağış ve yardımları, gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri yılı içinde verecekleri beyannamelere masraf kaydedebilirler.

(Mülga fıkra: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
Madde 102 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Milli Komitenin yeniden teşkili:
Madde 103 -
23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması, Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki Cumhurbaşkanının nezdinde kurulan Milli Komite, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili Devlet bakanları, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ile Başbakanın teklif edeceği ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı en fazla 8 uzman veya danışman üyeden oluşacak şekilde yeniden teşkil edilmiştir.

Milli Komitenin sekreterya hizmetleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Başkanlığınca yürütülür.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız.
5932-5962
Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak tesis ve alanların yönetimi:
Madde 104 - Bilgi Butonu (Mülga: 16/5/2012-6306/22 md.)
 
Madde 105 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 106 - Bilgi Butonu (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 107 - Bilgi Butonu (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Madde 108 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuAn. M. K. 1993/53(1994), KHK 519(1993) (Ek : 26/8/1993 - KHK -519/18 md.; İptal: Ana. Mah.nin 25/11/1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı Kararı ile)
Geçici Madde 1 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Geçici Madde 2 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Geçici Madde 3 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuKHK 200(1984), 2887(1983) (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Geçici Madde 5 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Geçici Madde 6 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Geçici Madde 7 - (Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
 
Yürürlük:
Madde 109 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (1)
Yürütme:
Madde 110 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1)
Ek - 1 Sayılı Liste:
(Mülga: 11/10/2011-KHK-664/28 md.)
(1) Bu maddelerle ilgili olarak 11/10/2011 tarihli ve664 sayılı KHK’nin 28 inci maddesine bakınız.
5963
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

     2876 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun/KHK                                                                                             Yürürlüğe

       No.                               2876 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________               __________

       2887                                                            —                                                             16/9/1983

  KHK 200                                                        —                                                             18/6/1984

  KHK 243                                                        —                                                           31/12/1984

       3612                                                            —                                                               7/2/1990

       3742                                                            —                                                             20/5/1991

       3753                                                            —                                                        1/1/1991 tari-

  hinden geçerli olmak üzere 6/6/1991

  KHK/433         a) 1 ve 3 üncü maddeleri                                                                             1/1/1992

                           b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

                           1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar,2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör,doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İs-

                           tihbarat Teşkilatı personeli için                                                                15/8/1991

                           2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür

                           ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için                                                15/1/1992

                           3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına

                           ait bulunan personel için                                                                           15/7/1992

                           4. Kapsama dahil diğer personel için                                                         15/1/1993

  c) Diğer maddeleri                                                                                                        15/7/1991 ta-

  hinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

  KHK- 519        a) 14 üncü maddesi                                                                                     1/1/1996

                           b) Diğer maddeleri                                                                                    16/9/1993

       5917             100                                                                                                            1/1/2010

  KHK/664          97,101 inci maddenin birinci fıkrası, 103 üncü ve 104 üncü maddeleri

                           dışındaki bütün hükümler                                                                           2/11/2011

  KHK/666                                               97                                                                          14/1/2012 tarihinden geçerli

                                                                                                                                               olmak üzere 2/11/2011

  6306                 104                                                                                                             31/5/2012

   

   

  
  
  2876 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (8)
  Söz Konusu Kanunun Mülga Metinleri (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul