En son güncellemeler 17 Ağustos 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 31, 33, 34, 36, 49, 20, 23, 27, 28, 30, 37, 47, 50, 51, 60, Geçici 14, Geçici 15. An. M. K. 2016/182 (2018) md: 56. 7072 (2018) md: 50. KHK 680 (2017) md: 50. KHK 661 (2011) md: Geçici 13. 5767 (2008) md: 1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 25, 31, 49, 50, Geçici 1 , Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 7 , Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12. 4397 (1999) md: 9, 59, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3. 3984 (1994) md: 6, 7 . ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  2954  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2954 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  3093

  3, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43

  1/1/1985 tarihinden geçerli olmak üzere 15/12/1984

  3383

  58

  25/6/1987

  KHK/281

  13

  1/7/1987

  KHK/322

  50, 51

  9/5/1988

  3479

  13

  28/10/1988

  3517

  1, 4, 9, 12, 59, 63

  21/1/1989

  KHK/420

  50

  13/4/1990

  3687

  13

  1/7/1990

  3840

  Ek Madde 1

  15/10/1992

  3959

  22

  30/12/1993

  4397

  9, 59

  10/7/1999

  5767

  1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 25, 31, 49, 50, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10, Geçici Madde 11, Geçici Madde 12

  26/6/2008

  KHK/661

  Geçici Madde 13

  2/11/2011

  KHK/680

  50

  6/1/2017

  Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 tarihli ve E: 2016/182, K: 2017/111 sayılı Kararı

  56

  29/6/2018

  7072

  50

  8/3/2018

  KHK/703

  1, 8 ila 10, 11, 12, 13,  15 ila 19,20 ,23, 24, 27,28,  30, 31, 33, 34, 36,37, 47, 49, 50 51, 60, Geçici 14, Geçici 15 

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

   

  
  
  2954 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Kanunun Mülga Metinleri (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (28)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (17)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul