Değiştirdiği Mevzuatlar
1076 (1927) - YEDEK SUBAY VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU md: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, Ek 2, Ek 5, Ek 7, Geçici , Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7.
1632 (1930) - ASKERİ CEZA KANUNU md: 64, 75, 154.
1111 (1927) - ASKERLİK KANUNU md: 3, 7, 10, 14, 15, 33, 34, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 69, 70, 78, 80, 82, 90, 93, 98, 109.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
16/6/1927 TARİH VE 1076 SAYILI İHTİYAT ZABİTLERİ VE İHTİYAT ASKERİ MEMURLARI KANUNUNUN ADININ VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN.
Maddeye git
  
  
  2962 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul