Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6455
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 - KHK 420(1991)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Divan Üyelerine, aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir. (1)

Madde 2 - 3952(1993) (Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 -3952/1md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca seçilen Denetçi Üyeye de Katip Üye için belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda ödenek verilir.
Denetçi üyeye kesintisiz bir ayı geçen vekalet hallerinde ödenek vekile verilir.
Madde 3 -
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve her ay peşin olarak çekle ödenir.

Bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.
Madde 4 -
24/2/1962 tarih ve 21 sayılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun ile 24/2/1962 tarih ve 22 sayılı Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu Üyelerinden Denetçi Seçilenlere Ödenecek Denetçi Ücreti Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 5 -
Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
(1) Bu maddede belirtilen gösterge rakamları 12/4/1990 tarih ve420sayılı KHK'nin 4 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
6456
6456-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3054 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                    Yürürlüğe  giriş tarihi

  ________ __________________________________________________ ___________

  KHK/420        a) Bu KHK\\\\\\\'nin ikinci maddesi ile 832 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci madde,

                                       4, 5, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri                                                     1/1/1991

                       b) Diğer maddeleri                                                                                                  13/4/1990

  3952                —                                                                                                                       1/1/1992 tarihinden geçerli  olmak üzere 30/12/1993

   

  6456-2

   

   

  
  
  3054 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3054 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3054 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul