Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6457
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI İLE TEMSİL ÖDENEKLERİ HAKKINDA KANUN(1)

Madde 1 - Bilgi ButonuKHK 703(2018), KHK 420(1991)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/191 md.)
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlara “5000” gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir.
Madde 2 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)
Birinci maddede yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiç bir surette dikkate alınmaz, söz konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir.
	
(Değişik fıkra: 2/7/2018-KHK-703/191 md.) Diğer Cumhurbaşkanı yardımcısına vekâlet eden Cumhurbaşkanı yardımcısına veya diğer bir bakanlığa vekâlet eden bakanlara, bu vekâletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez. 
Madde 3 - Bilgi ButonuKHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/191 md.)
Bu ödenekler; Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Bakanlar için ait olduğu bakanlık bütçesinden ödenir. 
Madde 4 - Bilgi Butonu7196(2020), KHK 703(2018), KHK 464(1991)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/191 md.)
Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve Bakanlara temsil ödeneğinden başka, 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda tespit edilen miktarda ödenek ve yolluk; Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkan-lığı bütçesinden, Bakanlar için görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerinden göreve başladıkları tarihten itibaren ödenir. Mezkûr Kanunun diğer hükümleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar hakkında da uygulanır. (Ek cümleler: 6/12/2019-7196/45 md.) Bu kapsamda yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Bakanlar için görevlendirildikleri son bakanlık bütçesinden karşılanır. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken Cumhurbaşkanı yardımcılığına veya bakanlığa getirilmiş bulunanlar asli görevlerinden aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş olanların, Cumhurbaşkanı yardımcılığında veya bakanlıkta geçirdi-kleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır. 
Madde 5 -
24/2/1962 tarih ve 23 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun yürürlük-ten kaldırılmıştır.
Madde 6 -
Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunun adı “BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 191 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6458 / 6458-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3055 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO


   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  3055 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/420

  1

  1/1/1991

  KHK/464

  4

  15/11/1991

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  (9/7/2018)

  7196

  4

  24/12/2019

  
  
  3055 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3055 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3055 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul