Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce,01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3685
KARAYOLLARI YAPIMI İÇİN GİRİŞİLECEK SARİ TAAHHÜT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BONO İHRACINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince girişilecek taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon lirayı geçmemek üzere yeniden 440 milyon liraya kadar bono ihracına Bayındırlık Bakanının muvafakati ile Karayolları Genel Müdürlüğü ve bu bonolara kefalet etmeye Maliye Bakanı mezundur. Çıkarılacak bonolar her sene Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine konacak ödenekten itfa olunur.
Madde 2 -
Karayolları Genel Müdürlüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 7090 ve 7362 sayılı kanunlarla verilmiş olan bono ihracı yetkisinin kullanılmıyan kısmı iptal edilmiştir.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul