En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6677
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE SÖZLEŞMELİ
HAZİNE AVUKATI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN
Madde 1 -
Bakanlar Kurulunca tespit olunan Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, ücretleri sözleşmeli personel genel ücret tavanı içinde kalmak ve adedi 100'ü aşmamak üzere, 1990 yılı sonuna kadar, Hazine Avukatı sıfatı ile 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunla belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde sözleşmeli avukat çalıştırmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Sözleşmeli Hazine Avukatları, sözleşmeleri süresince meslekleriyle ilgili olarak başka bir görev ve iş alamazlar. Bu suretle çalıştırılacak sözleşmeli personel, sözleşmelerinde belirtilmesi şartıyla, işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bunların kesenek karşılıkları kurumunca ödenir. Sözleşmeli Hazine Avukatı olarak çalışanlar 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun hükümlerinden ayrıca yararlandırılırlar.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6678
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3191 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul