En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6829
İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
İslam Kalkınma Bankası;

a)Varlıkları, gelirleri, karları ve her türlü işlemleri,

b) Yaptığı işlemler sebebiyle her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldığı paralar ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar,

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal iktisapları ile bunların devir ve temlikleri,

Dolayısıyla mükellef olduğu her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Bankaya, sermayeye iştirak nispetinde ödenecek kar payları Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Bu kar payları Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre vergilendirilmez ve tevkifata tabi tutulmaz.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
(1)Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yeralan “her türlü işlemleri” tabiri içersine ithal işlemlerinin de girdiğinin kabul edilmesi halinde 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince bu muafiyetin kaldırıldığı düşünülmelidir.
6830-6832
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3259 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3259 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul