Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6898-3
ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASl HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Ekli 1, 2 ve 3 sayılı listelerde adları yazılı kasaba ve köylerle, Adana Belediyesinin Seyhan Nehrinin doğusunda kalan bölümünü içine almak ve Merkezi Karşıyaka semti olmak üzere, Adana İlinde Yüreğir adıyla bir ilçe kurulmuştur.

Yeni kurulan Yüreğir ilçesi dışında kalan Merkez ilçenin adı "Seyhan" olarak değiştirilmiştir. Bağlı köyler ek listede gösterilmiştir.

Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Adana İli hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 2 -
Bu Kanunla kurulan Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu3520(1989) (3306 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki belediye seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

Bu süre içinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Adana Belediyesi tarafından yürütülür.

Adana Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptirler.
Madde 3 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6898-4
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

        3306 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                     YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ ___________________________________________________________ _________

   

       3520                                                           –                                                               10/2/1989

   

   

  
  
  3306 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3306 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul