(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6959
BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Bursa İl Merkezinde;

a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 2 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Osmangazi,

b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Yıldırım,

c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Nilüfer,

Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye kurulmuştur.
Madde 2 -
Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Dobruca, İnkaya, Çeltik, Çukurca, Yeniceabat, Armutköy Köyleri ile Demirtaş Bucağına bağlı Alaşar, Panayır, İsmetiye, Geçit, Hamitler, Dereçavuş, Yunuseli Köyleri tüzelkişilikleri kaldırılarak Osmangazi Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
Madde 3 -
Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Cumalıkızık, Samanlı, Vakıf Köyleri ile Gürsu Bucağına bağlı İsabey Köyü tüzelkişilikleri kaldırılarak, Yıldırım Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
Madde 4 -
Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Minareliçavuş, Fethiye, Beşevler, Odunluk, Gümüştepe Köyleri ile Görükle Bucağına bağlı Özlüce, Ürünlü Köyleri ve Çalı Bucağına bağlı Ertuğrul, Alaattinbey ve Demirci Köyleri tüzelkişilikleri kaldırılarak Nilüfer Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
Madde 5 -
Bursa İli Merkez İlçesi Maksem Mahallesinin Gökdere'nin batısında kalan bölümü Maksem adıyla Osmangazi Belediyesine bir mahalle olarak bağlanmış, doğusunda kalan bölümü Yıldırım Belediyesinin Mollaarap Mahallesine katılmıştır. Karaman Mahallesinin Bursa-Mudanya Karayolu batısında kalan bölümü Nilüfer Belediyesine Karaman adıyla bir mahalle olarak bağlanmış, doğusunda kalan bölümü ise Osmangazi Belediyesinin Hürriyet Mahallesine katılmıştır.
Madde 6 -
Bursa İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Balat ve İhsaniye Köylerinin tüzelkişilikleri kaldırılarak, Bursa-Mudanya karayolu batısında kalan
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler 27/6/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
6960
bölümleri Balat ve İhsaniye adlarıyla Nilüfer Belediyesine birer mahalle olarak bağlanmış, bu köylerin anılan karayolunun doğusunda kalan bölümleri ise Osmangazi Belediyesinin Geçit ve Bağlarbaşı Mahallelerine katılmışlardır.
Madde 7 -
Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Bursa Belediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Bursa Belediyesi ismi de "Bursa Büyükşehir Belediyesine"ne dönüşür.
Madde 8 -
Bu Kanunla kurulan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 1 -
Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediye seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3030 sayılı Kanunuda yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.

Bursa Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunla kurulan ilçelerin belediye sınırları içine alınan köylerin seçilmiş organlarının hukuki varlıkları ilk genel mahalli idare seçimine kadar devam eder. Bu köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçelerde ilk genel mahalli idare seçimleriyle teşekkül edecek ilçe belediyesine devrolunur.
Madde 9 -
Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri 1/1/1988 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3391 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3391 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul