(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6967
GAZİANTEP İLİ MERKEZİNDE ŞEHİTKAMİL VE ŞAHİNBEY ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Gaziantep İl Merkezinde;

a) Ek (1) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin Alleben Deresinin ve tabii uzantılarının kuzeyinde kalan bölümü merkez olmak üzere Şehitkamil adıyla,

b) Ek (2) sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve şehrin Alleben Deresinin ve tabii uzantılarının güneyinde kalan bölümü merkez olmak üzere Şahinbey adıyla,

İki ilçe ve bu ilçe merkezlerinde aynı adlarla iki belediye kurulmuştur.
Madde 2 -
Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Gaziantep Belediyesi hakkında 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır ve Gaziantep Belediyesi ismi de "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi"ne dönüşür.
Madde 3 -
Bu Kanunla kurulan Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 1 -
Şehitkamil ve Şahinbey Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır. Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür. Gaziantep Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir.
Madde 4 -
Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri 1/1/1988 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler aynı tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
6968
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3398 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3398 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul