En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6969
KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM ADIYLA ÜÇ iLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - 3495(1988)
Konya il merkezinde;

a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere ve ek 2 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Karatay,

b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Selçuklu,

c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Meram,

Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye kurulmuştur.

(Ek bentler: 10/11/1988 - 3495/1 md.):

ç) Meram ilçesine bağlı bulunan; Çiftemerdiven, Tercüman, Zemburi, Mihmandar, Şems, Devle, İçkaraaslan, Babasultan, Kasapsinan, İbnişahin ve Şerefşirin mahalleleri Karatay ilçesine bağlanmışlardır.

d) Meram ilçesine bağlı bulunan; Nişantaş, Küçükihsaniye, Babalık, Yenişehir, Tarla, Ferhuniye, Devricedit, Büyükihsaniye, Beyazıt, Hamidiye, Beyhekim ve Özalan mahalleleri Selçuklu ilçesine bağlanmışlardır.

e) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhane mahallesi Karatay ilçesine, yine Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Dedekorkut mahallesi de Meram ilçesine bağlanmıştır.

f) Karatay ilçesine bağlı bulunan Büyükkayacık mahallesi Selçuklu ilçesine bağlanmıştır.

g) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan; Ortakonak, Çengilti, Acıdort ve Zincirli köyleri Karatay ilçesine bağlanmıştır.
  
Madde 2 -
Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Konya Belediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Konya Belediyesi ismi de "Konya Büyükşehir Belediyesi"ne dönüşür.
Madde 3 -
Bu Kanunla kurulan Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 1 -
Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
6970
Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.

Konya Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir.
Madde 4 -
Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6970-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

       3399 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ __________

   

       3495                                                           –                                                             17/11/1988

   

  6970-2

   

   

  
  
  3399 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3399 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul