En son güncellemeler 31 Mart 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
210-3
LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUNLAR

Madde 1 - Bilgi Butonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan Sulh Muahedenamesile berveçhi zirtadat olunan Mukavelat ve Senedat Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

1 – Boğazların usulü idaresine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Mukavelename.

2 – Trakya hududuna dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Mukavelename.

3 – Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 kanunusani 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Mukavelename.

4 – Affi umumiye dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Beyanname ve Protokol.

5 – Lozanda imza edilen Senedatın bazı ahkamına Belçika ve Portekiz Devletlerinin iltihakına dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.

6 – Britanya, Fransa, İtalya kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.

7 – Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türkiye ve Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan tarafından 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Protokol.

8 – Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti tarafından Muahedei sulhiyenin imzasına mütedair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.
Madde 2 -
İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Kanun No : 341
Madde 1 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan ikamet ve salahiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.
Madde 2 -
İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
210-4
10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339
Kanun No : 342
Madde 1 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.
Madde 2 -
İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Kanun No : 343
Madde 1 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan Devleti Osmaniye tarafından verilmiş bazı imtiyazata dair Protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olunmuştur.
Madde 2 -
İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  340 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul