(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7035
KAYSERİ İL MERKEZİNDE MELİKGAZİ VE KOCASİNAN ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Kayseri il Merkezinde;

a) Ek-1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve Ek-2 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak üzere Melikgazi,

b) Ek-3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve Ek-4 sayılı listede adları yazılı bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak üzere Kocasinan,

Adlarıyla 2 ilçe ve bu ilçelerin merkezinde aynı adlarla 2 belediye kurulmuştur.
Madde 2 -
Kayseri İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ambar ve Konaklar Köyleri tüzelkişilikleri kaldırılarak Melikgazi Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
Madde 3 -
Kayseri İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Cırkalan Köyü tüzelkişiliği kaldırılarak Kocasinan Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.
Madde 4 -
Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Kayseri Belediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Kayseri Belediyesi ismi de "Kayseri Büyükşehir Belediyesi" ne dönüşür.
Madde 5 -
Bu Kanunla kurulan Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Geçici Madde 1 -
Melikgazi ve Kocasinan Belediye Seçimleri, ilk genel mahalli idareler seçimiyle birlikte yapılır. Bu seçimlerin sonucuna kadar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı kanunda yazılı ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait yetkileri kullanır, görevleri yürütür. Kayseri Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idareler seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni sıfatıyla 3030 sayılı Kanunda yazılı yetkileri kullanır ve görevleri yürütür. Yeni kurulan belediyelerin, ilk genel mahalli idareler seçimlerini takiben, teşkilatları tamamlanıncaya kadar, her türlü hizmetleri, ayrıldıkları belediyeler tarafındın yürütülür.
7036
Bunlar hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyonu Büyükşehir Belediyesince sağlanır.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunla kurulan ilçelerin belediye sınırları içine alınan köylerin seçilmiş organlarının hukuki varlıkları ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam eder. Bu köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli, bağlı oldukları ilçelerde ilk genel mahalli idareler seçimiyle teşekkül edecek ilçe belediyesine devrolunur.
Madde 6 -
Bu Kanunun mali hükümleri 1.1.1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3508 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3508 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul