En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1653
YAZILI VE BASILI KÂĞITLARIN KESE KÂĞIDI OLARAK KULLANILMAMASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
Yazılı ve basılı kitab ve defter yaprakları ile kağıdlardan kese ve torba kağıdı yapılması, satılması ve bu gibi kese ve torba kağıtlarının satıcılar tarafından kullanılması yasaktır.
Reklam maksadile veya mağazanın isim ve mevkiini göstermek üzere hususi olarak yaptırılan yahut neşri ruhsat almağa bağlı matbualardan yapılmış bulunan kese ve torba kağıdları hakkında yukarıki fıkra hükmü tatbik olunmaz.
Madde 2 -
Birinci maddedeki memnuiyet hilafına hareket edenlerden tutulacak zabıt varakaları üzerine belediye encümenlerince on liraya kadar hafif para cezası alınmasına karar veri-lir.
Madde 3 -
Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra muteberdir.
Madde 4 -
Bu kanunun hükmünü yürütmeğe Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3517 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul