(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7047
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKlNDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; hukuki durumda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülmesini temin için, bazı kanunların mükerrer ve düzensiz olan madde numaralarının düzenli bir sıralamaya kavuşturulmasıdır.
Bazı ek madde numaralarının değiştirilmesi ve müstakil maddelerin ek maddeye dönüştürülmesi
Madde 2 -
(1) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile;

a) Karşılarındaki kanuna eklenmiş bulunan ek maddelerin numaraları ile müstakil madde olarak getirilmiş olan hükümlerin numaraları, "Ek Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmiş,

b) Hizalarındaki kanuna numarasız olarak getirilmiş olan ek maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.
Geçici madde numaralarının değiştirilmesi
Madde 3 -
(2) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

a) Düzensiz olarak getirilen geçici maddelerin numaraları, "Geçici Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

b) Numarasız olarak eklenen geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.
Ek geçici madde numaralarının değiştirilmesi
Madde 4 -
(3) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

a) Düzensiz olarak getirilen ek geçici madde numaraları, "Ek Geçici Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

b) Numarasız olarak eklenen ek geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.
(1) Bu Kanuna ekli listelerde yer alan Kanunların, değişikliğe uğramış madde numaraları Külliyattaki yerlerine işlenmişlerdir. Ancak Külliyatın 3520 sayılı Kanundan önce basılması nedeniyle maddelerin karşısındaki eski madde numaraları ile ilgi ve bağlantıyı kuran şerhde bu Kanundan bahsedilememiştir.
7048
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7049Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul