KAZANDAN İAŞE EDİLEMEYEN ERBAŞ VE ERLER İLE ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN.

Madde 1 - Bilgi Butonu
azandan yemek suretiyle iaşelerinin temini mümkün olmayan erbaş ve erler ve askeri okul öğrencileri ile askerlik şubeleri tarafından celp ve kıtalarına sevk edilen veya kıta ve kurumlarından terhis edilen erbaş ve erlere tayın bedeli ödenir.
Tayın bedelinin aylık tutarı, 22/06/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit edilen Ankara mahalli rayici üzerinden hesap edilir.
Madde 2 - Bilgi Butonu
19/03/1337 tarihli ve 106 sayılı Sevkiyat Efrat ve Küçük Zabitanına Verilecek Yevmiyeler Hakkında Kanun 19/04/1925 tarihli ve 630 sayılı Sevkiyat Efrat ve Küçük Zabitanına Verilecek Yevmiyeler Hakkındaki 19/03/1337 tarih ve 106 Numaralı Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerini Muaddil Kanun ile 18/05/1935 tarihli ve 2717 sayılı Sevkiyat Erat ve Erbaşlarına Verilecek Yevmiyeler Hakkındaki 630 Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Değiştiren Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3566 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul