Metinsel Değişiklikler
KHK 514 (1993) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7153-7155
KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI İLE 14/1/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI VE 4/11/1981 TARİHLİ VE2547 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA422 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile ilgili Hükümler(1)
Madde 1 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 2 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 3 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 4 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 5 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 6 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 7 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 8 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
Madde 9 - KHK 514(1993) (Mülga: 16/8/1993 - KHK - 514/42 md. )
İKİNCİ BÖLÜM
1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile İlgili Değişiklik
Madde 10 -
(14/1/1970 tarih ve1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile İlgili Değişiklik
Madde 11 -
(4/11/1981 tarih ve2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 12 -
(4/11/1981 tarih ve2547 sayılı Kanuna ek madde eklemekte olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü disiplin cezaları bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar.
Geçici Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca kurumlarda görev almış olanlar için görevlendirildikleri sürece üst yönetim kadrolarında görev verilemeyeceğine dair hüküm uygulanmaz.
Geçici Madde 3 -
Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklenmiştir.
1) Bu Genel Müdürlük, 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, daha sonra, 29/3/2003 tarihli ve 25063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının D-3-2003-380 sayılı Onayı ile Başbakanlığa bağlanmıştır.
7156
Geçici Madde 4 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,19.4.1990 tarihli422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uygun olmayanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz olurlar.
Madde 13 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14 -
Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7157
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  3670 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının 

  Numarası

   

  3670 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

    Tarihi

  KHK/514

  13/9/1993

   

   

  
  
  3670 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3670 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (13)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul