(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1707-1709
MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN

Madde 1 - KHK 320(1988), 3238(1985) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 2 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 3 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 4 - KHK 320(1988), 3230(1985) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 5 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 6 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 7 - KHK 320(1988), 5772(1951) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 8 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 9 -
Piyango İdaresinin hasılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi dairelerle olan muhaberatı, keşidede kazananların ikramiye ve amortileri; Devlet, belediye ve hususi idarelere aid her türlü vergi ve resimden muaftır.
Madde 10 - KHK 320(1988), 5772(1951) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 11 - KHK 320(1988), 3238(1985) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 12 -
Piyango idaresine aid mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun sui istimal edenler ve piyango biletlerini taklid ve tahrif edenler Devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettib cezalara tabidirler.
Madde 13 - 5728(2008), 4854(2003) (Değişik: 23/1/2008- 5728 /108 md.)
Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması memnudur. Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
Madde 14 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 15 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Geçici Madde 1 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Geçici Madde 2 - KHK 320(1988) (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md. )
 
Madde 16 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 17 -
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1710
1711
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3670 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       3230                                                        –                                                                  28/ 6/1985

       3238                                                        –                                                                 13/11/1985

       5772                                                        –                                                                    1/ 6/1951

  KHK-320                                       33, 38, 51, 52, 53                                      Kanunlaştığı tarihte

                                                           Diğer maddeleri                                                        6/ 6/1988

       4854                                                        –                                                                     6/5/2003

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

       No.                               3670 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

  5728                                                                                                13                                                             8/2/2008

   

   


  1712

   

  
  
  3670 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3670 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul