En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7181
YAHŞİHAN'DA MEYDANA GELEN PATLAMALARDA ZARAR GÖRENLERİN ZARARLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
18-19 Haziran 1986 tarihinde Kırıkkale İli'ne bağlı Yahşihan Kasabasındaki mühimmat deposunun patlaması sonucunda zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin bu zararları Devlet tarafından ödenir.

Zararların ödeme esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 2 -
Birinci maddede yazılı ödemeler en çok bir yıl vadeli Hazine bonolarıyla da yapılabilir.
Madde 3 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer.
Madde 4 -
Bu Kunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7182
7183
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

            3681 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ _________________________________________________________ ___________

   

  7184-7192

   

                  3681 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                             YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                  ______________________________

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  ________________________________________________ _________ _________ ___________

   

  
  
  3681 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3681 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul