(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7239
19, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 VE 167 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
1. 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 202 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine İlişkin 17/1/1979 Tarihli ve 19 Sayılı; 2. 10/8/1951 Tarihli ve 5842 Sayılı Denizcilik Bankası T.A.O.Kanununun 19 uncu Maddesi, 7/3/1954 Tarihli ve 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 10 uncu Maddesi ile 4/5/1960 Tarihli ve 7470 Sayılı T.C.Turizm Bankası Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 24/9/1982 Tarihli ve 47 Sayılı; 3. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında 11/4/1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 5/10/1983 Tarihli ve 89 Sayılı; 4. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 94 Sayılı; 5. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 95 Sayılı; 6. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 96 Sayılı; 7. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 97 Sayılı; 8. Türkiye Petrol Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 98 Sayılı; 9. Etibank Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 99 Sayılı; 10. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 100 Sayılı; 11. Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 18/11/1983 Tarihli ve 101 Sayılı; 12. Türkiye Kimya Sanayii Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 102 Sayılı; 13. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 103 Sayılı; 14. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 104 Sayılı; 15. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluşu Hakkında 18/11/1983 Tarihli ve 105 Sayılı; 16. Sümerbank Genel Müdürlüğünün Kuruluşuna İlişkin 28/10/1983 Tarihli ve 106 Sayılı; 17. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 107 Sayılı; 18. Devlet Yatırım Bankası Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 108 Sayılı; 19. Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş.Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 109 Sayılı; 20. Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 110 Sayılı; 21. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 111 Sayılı; 22. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 112 Sayılı; 23. Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 113 Sayılı; 24. Türkiye Tarım Ürünleri Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 114 Sayılı; 25. Et ve Balık Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 115 Sayılı; 26. Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 116 Sayılı;
7240-7246
27. Türkiye Denizcilik Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 117 Sayılı;
28. Türkiye Şeker Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 118 Sayılı;
29. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 119 Sayılı;
30. Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 120 Sayılı;
31. Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 121 Sayılı;
32. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 122 Sayılı;
33. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş.Kuruluşu Hakkında 28/10/1983 Tarihli ve 123 Sayılı;
34. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında 14/11/1983 Tarihli ve 164 Sayılı;
35. Nükleer Elektrik Santralları Kurumu Kuruluşu Hakkında 14/11/1983 Tarihli ve 166 Sayılı;
36. Anadolu Bankası T.A.Ş.Kuruluşu Hakkında 14/11/1983 Tarihli ve 167 Sayılı;
Kanun Hükmünde Kararnameler tümü ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3743 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (36)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul