(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7345
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN

Tüzel Kişilik
Madde 1 -
25.6.1992 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Deklarasyonu" ile ihdas edilmiş bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne (KEI) Katılan Devletlerin İstanbul'da kurulmasını kararlaştırdıkları Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekretaryası ile 26.2.1993 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kuruluş Deklarasyonu" ile oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEIPA) İstanbul'daki Uluslararası Sekretaryası Türkiye Cumhuriyeti'nde tüzelkişiliğe sahiptir.
Sekretarya ve Sekretarya Çalışanlarının Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklar
Madde 2 -
a) Sekreteryalar Türkiye Cumhuriyetinin 21 Mart 1950 tarihince katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'nin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III ncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki hükümlerine mümasil hükümlere tabi olacaklardır.

b) Sekreteryalarda çalışan Direktör, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'nin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabi olacaklardır.
Uygulama
Madde 3 -
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu yasadaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder.
Kapsam
Madde 4 -
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar.
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7346
7347
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

    3964 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _______ ____________________________________________________ __________

   

  7348

   

   

  
  
  3964 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  3964 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul