Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Adalet Bakanlığı)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7385
İHRAÇ BEDELİ DÖVİZLERİNİ SÜRESİNDE YURDA GETİRMEYENLERE 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALARIN AFFINA DAİR KANUN

Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen ve süresinde yurda getirilmemiş olan mal bedeli dövizlerin,bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılması halinde; a) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruması Hakkında Kanunun 3521 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde öngörülen cezalar uygulanmaz ve bu konuda açılmış davalar ve takipler ile tüm idari işlemler ortadan kalkar. b) Cari alış kurundan ilgililerine ödeme yapılır. c) 3521 sayılı Kanun ile 1567 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde hükümleri uygulanmaz.
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7386
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  3992 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul