Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 1994/78 sayılı 1994/83 E., 1994/78 K., 16.11.1994 T. (RG: 18.11.1994)
7413
4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki milletvekilliği ile bu ve diğer illerde seçimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için 4 Aralık 1994 günü ara seçim yapılır.

6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahalli idareler ara seçiminin oy verme günü de 4 Aralık 1994'tür.

Bu milletvekili ara seçiminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.
Madde 2 - An. M. K. 1994/78(1994)
Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahalli İdareler genel seçiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır.

(İptal; ilk iki cümle: Ana Mah'nin 16/11/1994 tarih ve E. 1994/83, K. 1994/78 sayılı Kararı ile) Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Madde 3 -
Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti kullanılmaz.
Madde 4 -
Bu milletvekili ara seçiminde iki ve daha fazla milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde 2639 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim çevresi barajı % 20 dir.Bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların % 20'sinden azını alan siyasi partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez.Hiç bir siyasi parti ve bağımsız aday bu oranı aşamamışsa,milletvekillikleri,partilere ve bağımsız adaylara geçerli oyların 1,2,3'e bölünmesi suretiyle dağıtılır.
Madde 5 -
Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf programına ve harcamalarına yetecek miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 6 -
20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasi partiler bu milletvekili ara seçimine katılabilirler.
Madde 7 - Bilgi Butonu (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
7414
Madde 8 -
Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında yer alacak siyasi parti ve bağımsız adayların çekilecek kur'a esasına göre yerleştirilmiş biçimi gerektiğinde Yüksek Seçim Kurulunca ayrıca belirlenir.
Madde 9 - Bilgi Butonu
Bu milletvekili ara seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların ve diğer kanunların seçimlerle ilgili maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Madde 10 - Bilgi Butonu
Bu milletvekili ara seçiminde siyasi partilerin tespit edecekleri aday sayısında
   2839 sayılı Kanunun 12
   nci maddesi son cümlesi uygulanmaz. Siyasi partiler seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday gösterirler.
  
Madde 11 -
Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının yatırmış oldukları teminatlar Hazineye irad kaydolunur.
Madde 12 -
Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, seçimlere meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar İlçe Seçim Kurulu tarafından 250.000.– TL. Para cezası ile cezalandırılır.
Madde 13 -
Bu seçimlerde propaganda amacı ile, bayrak, flama vb. gibi malzemeler kesin olarak kullanılamaz, cadde, sokak, mahallelere asılamaz.

Siyasi parti teşkilat binaları, seçim irtibat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece miting süresi için, bu hükmün dışındadır.
Madde 14 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 15 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4044 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4044 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul