En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
4359 (1998) md: Geçici 2.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7437
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNU

Madde 1 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ekli "IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli"ne ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna ekli "Ek Gösterge Cetvelinin"değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna Ek 1 inci maddenin eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesine fıkralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 -
3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversitesi Merkez Teşkilatı için ihdas edilen idari kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer almayan ekli 1 sayılı listedeki kadrolar anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.
Geçici Madde 2 - 4359(1998) (Mülga: 3/4/1998 - 4359/16 md. )
Madde 7 -
Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, 3 üncü maddesi 1.1.1995 tarihinde, diğer maddeleri 15.1.1995 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7438
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4048 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________ _________________________________________________________ ___________

   

       4359            1, 2, 3 ve 14 üncü maddeleri                                                                      1.1.1998

                           Diğer maddeleri                                                                                          4.4.1998

   

  
  
  4048 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4048 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul