7439
11.10.1983 TARİH VE 2913 SAYILI KANUN, 28.5.1986 TARİH VE 3292 SAYILI KANUN, 26.10.1990 TARİH VE 3671 SAYILI KANUN, 8.6.1949 TARİH VE 5434 SAYILI KANUN İLE 14.7.1965 TARİH VE 657 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 - (11.10.1983 tarih ve 2913 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 4 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun'un 72 nci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun'un Ek 68 inci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.
Madde 8 - (14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin (F) bendinin birinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un Geçici 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 10 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair 26.10.1990 tarih ve
   3671
   sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 3.12.1992 tarih ve
   3855
   sayılı Kanunun 1, 2, 4, 5 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu5510(2008), 4069(1995) (Değişik: 16/2/1995 - 4069/3 md. )
Bu Kanunun 7 nci maddesi ile
   5434
   sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun EK 68 inci maddesinde yapılan değişiklikten önce tespit edilen makam tazminatları bu tespitlerin yapıldığı tarihlerden geçerli olmak üzere ödenir.
  
Madde 11 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 -
Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7440
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4049 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________ __________________________________________________________ ___________

   

       4069                                                           —                                                             19/2/1995

   

  
  
  4049 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4049 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul