Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: Ek 17, Ek 21, Ek 33. 7061 (2017) md: Ek 36, Ek 37(2). 7061 (2017) 6552 (2014) md: Ek 33. 6327 (2012) md: Ek 37. 6111 (2011) md: Ek 37. 6009 (2010) md: Ek 37. An. M. K. 2009/121 (2010) md: Ek 35. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  406  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  406 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  835

  33

  29/5/1926

  1172

  19/7/1927

  1361

  33

  1/6/1929

  1379

  (406 sayılı Kanunun 1379 sayılı Kanuna aykırı hükümleri mülga edilmiştir.)

  19/1/1929

  1899

  7, 29

  29/1/1932

  1900

  29/1/1932

  2722

  29, 33

  1/6/1936

  3222

  4

  1/8/1937

  3947

  7

  27/12/1940

  4647

  1/6/1944

  5009

  1/4/1947

  4000

  1, Ek Madde 17, Ek Madde 18, Geçici Madde 1,

  Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4

  18/6/1994

  4107

  Ek Madde 17, Ek Madde 18, Ek Madde 19, Ek Madde 20, Geçici Madde 5

  6/5/1995

  4161

  Ek Madde 17, Ek Madde 18, Ek Madde 21, Geçici Madde 6

  5/8/1996

  4502

  Fasıl 1 Bölüm Başlığı, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 18, Fasıl 4 Bölüm Başlığı, 29, 30, Ek Madde 17, Ek Madde 18, Ek Madde 22,

  Ek Madde 23, Ek Madde 24, Ek Madde 25, Ek Madde 26

  29/1/2000

  4673

  1, 2, Ek Madde 17, Ek Madde 19, Ek Madde 21, Ek Madde 22, Ek Madde 27, Ek Madde 28, Ek Madde 29

  23/5/2001

  4854

  22, 23, 24, 25, 28

  6/5/2003

  4971

  2, Ek Madde 17, Ek Madde 19, Ek Madde 21, Geçici Madde 7

  15/8/2003

  5071

  Ek Madde 17, Ek Madde 30, Geçici Madde 7

  29/1/2004

  5189

  Madde 2, Ek Madde 17, Ek Madde 22, Ek Madde 24,

  Ek Madde 29, Ek Madde 32, Ek Madde 33, Ek Madde 34,

  Ek Madde 35, Geçici Madde 8

  2/7/2004

  Ek Madde 31

  1/1/2005

  5234

  Geçici Madde 9

  1/1/2005

  5335

  Ek madde17, Ek madde 33, Geçici Madde 10

  27/4/2005


  228

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  406 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  5369

  1, 4, 29, Geçici Madde 11

  25/6/2005

  5398

  Ek Madde 29, Ek Madde 32, Ek Madde 36, Geçici Madde 12

  21/7/2005

  5457

  Ek Madde 29

  15/2/2006

  5651

  2

  23/5/2007

  5793

  Ek Madde 37

  6/8/2008

  5809

  1, Ek Madde 17, Ek Madde 19, Ek Madde 21, Ek Madde 22, Ek Madde 23, Ek Madde 24, Ek Madde 28, Ek Madde 29, Ek Madde 30, Ek Madde 32, Ek Madde 33, Ek Madde 35, Ek Madde 36, Ek Madde 37, Geçici Madde 3, 35 inci ve 36 ncı madde leri dışındaki madde ve hükümleri  ve Işlenemeyen hükümler (4673 sayılı Kanunun Geçici 1, 2 ve 4 üncü  maddeleri )

  10/11/2008

  6009

  Ek Madde 37

  1/8/2010

  6111

  Ek Madde 37

  25/2/2011

  6327

  Ek Madde 37

  29/6/2012

  6552

  Ek Madde 33

  11/9/2014

  7061

  Geçici Madde 13

  5/12/2017

  Ek Madde 36, Ek Madde 37

  Yayımlandığı ayın son günü

  31/12/2017

  KHK/703

  Ek 17, Ek 21, Ek 33

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

  
  
  406 Nolu Kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  406 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  406 Nolu Kanunun TBMM Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konuzu Mevzuatla İlişkili Olup da Halk Oylamasında Red ve/veya Veto Edilen Kanun (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (39)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (122)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (10)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul