En son güncellemeler 17 Kasım 2017 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
6552 (2014) md: Ek 33. 6327 (2012) md: Ek 37. 6111 (2011) md: Ek 37. 6009 (2010) md: Ek 37. An. M. K. 2009/121 (2010) md: Ek 35. 5809 (2008) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Ek 18, Ek 20, Ek 25, Ek 26, Ek 27, Ek 31, 32, Ek 33, Ek 34, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, 34, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 4. 5793 (2008) md: Ek 37. 5651 (2007) md: 2. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
217
TELGRAF VE TELEFON KANUNU (1)

FASIL : 1
Temel İlkeler, Esaslar ve Tanımlar (1)
Madde 1 - 5809(2008), 5369(2005), 4673(2001), 4502(2000), 4000(1994)
(Değişik:10/6/1994- 4000/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 5/11/2008- 5809/67 md.) Posta ve telgraf tesis ve işletilmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünce (PTT), telekomünikasyon hizmetleri ise yetkilendirilen işletmeciler tarafından yürütülür. Posta ve telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar PTT Yönetim Kurulunca belirlenir.

(Mülga ikinci fıkra: 5/11/2008- 5809/66 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md.)

(Mülga dördüncü fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 5/11/2008- 5809/66 md.)

(Ek fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md. ; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md.)

(Ek fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md.)Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyapısı işletmeye yetkilidir.

(Ek fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md. ; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md.)

(Ek fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md.; Değişik : 12/5/2001 - 4673/1 md.) Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir. (Mülga cümleler: 5/11/2008- 5809/66 md.)

(Ek fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md. ; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md.)

(Ek fıkra: 27/1/2000- 4502/1 md. ; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md.)
  
Madde 3 - 5809(2008), 4502(2000)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 4 - 5809(2008), 5369(2005), 4502(2000), 3222(1937)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
FASIL : 2
Salâhiyet
Madde 5 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 6 - 5809(2008), 4502(2000)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 7 - 5809(2008), 3947(1940), 2722(1935), 1899(1931)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 8 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 9 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 10 - 5809(2008), 4502(2000)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 11 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 12 - 5809(2008), 4502(2000)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 13 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 14 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 15 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 16 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
FASIL : 3
Ahkâmı cezaiye
Madde 17 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 18 - 5809(2008), 4502(2000)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 19 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 20 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 21 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 22 - 5809(2008), 4854(2003)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 23 - 5809(2008), 4854(2003)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 24 - 5809(2008), 4854(2003)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 25 - 5809(2008), 4854(2003)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 26 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 27 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 28 - 5809(2008), 4854(2003)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
FASIL : 4
Telekomünikasyon Hizmetlerinin Ücret Esasları
Madde 30 - 5809(2008), 4502(2000)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 31 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 32 - 5809(2008)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 33 - 2722(1935), 1361(1929), 835(1926)
(Mülga: 18/5/1935- 2722/8 md. )
(1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla; diğer mevzuatta, hizmet alanları itibariyle, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa yapılan atıflar ile bu kanunların kendi içinde yapılan atıfların, konuları itibariyle 5809 sayılı Kanuna yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
218/218-4
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 4 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931-1900 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 6 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 7 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 8 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 9 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 10 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 11 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 11 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 12 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 12 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 13 - 3520(1989), KHK 291(1987), 1900(1932)
(21/12/1931 -1900 sayılı ek Kanunun 13 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Ek Madde 14 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2722(1935)
(18/5/1935 - 2722 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Ek Madde 15 - 3520(1989), KHK 291(1987), 5009(1947), 4647(1944), 2722(1935)
(18/5/1935 - 2722 Sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 17/2/1947 -5009/1 md .)
Ek Madde 16 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2722(1935)
(18/5/1935 - 2722 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Ek Madde 17 - 5335(2005), 5189(2004), 5071(2004), 4971(2003), 4673(2001), 4502(2000), 4161(1996), An. M. K. 1996/7(1996), 4107(1995) ... >>

(Ek: 10/6/1994 - 4000/2 md.; İptal: Ana Mah.'nin 22/12/1994 tarih ve E.1994/70, K.1994/65-2 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 3/5/1995 - 4107/1 md.;Değişik birinci fıkra : 12/5/2001 - 4673/3 md.)
Türk Telekomun, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, (...) , (1)ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, milli yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, (...) ,(1) yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularındaki söz ve onay yetkisine sahiptir.
(1) Bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil”ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması” ibaresi 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun 2 maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
219
(Değişik ikinci fıkra : 21/1/2004 - 5071/1 md.) Türk Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı hisseyi temsilen bir üye bulundurulur. Bu üye Ulaştırma Bakanlığınca atanır. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi, sermaye artırımlarına katılmaz ve kârdan pay almaz.

(Mülga üçüncü fıkra: 16/6/2004- 5189/2 md.)

(Dördüncü ve beşinci fıkralar iptal: Ana.Mah'nin 28/2/1996 tarih ve E.1995/38, K.1996/7 sayılı Kararı ile).

(Ek: 1/8/1996 –4161/1 md.) Hisselerin satışına ilişkin usuli işlemler 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Hisselerin değeri günün ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanılmak suretiyle değer tespit komisyonlarınca tespit edilir. Hisse satışı; halka arz, blok satış, yurt içi ve/veya yurt dışı sermaye piyasalarında satış, borsada borsa usul ve esasları çerçevesinde satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kuymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle yapılır.

(Değişik : 12/5/2001 -4673/3 md.) Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine %5 pay ayrılır. Bu payın satışı halka arz yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 5’lik payın ne oranda satılacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. (Ek cümle: 1/8/2003-4971/14 md.) Usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenmek üzere hisse senedi ile değiştirilebilir veya hisse senedine çevrilebilir menkul kıymetler çıkartılabilir veya Türk Telekom tarafından borç veya kredi alınabilir. Blok satışta ihale şartları ihale tarihinden en az kırkbeş gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları onbeş gün içinde Resmi Gazete’de ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazete, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa yayımlanır. Hisselerin blok satışında 4046 sayılı Kanunda yer alan kapalı teklif usulü uygulanır. Satışa ilişkin nihai devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.

(Ek: 27/1/2000 – 4502/11 md.) Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde her türlü satış işlemlerinde, satılacak hisselerin mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmeleri ve diğer anlaşmaları ve gereken belgeleri imzalamaya, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan veya yetki verdiği temsilci yetkilidir. (1)
  
(1) Bu fıkrada yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan “ ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
220/220-2
Ek Madde 19 - 4971(2003), 4673(2001), 4107(1995)
(Ek:3/5/1995 - 4107/3 md.; Değişik : 12/5/2001 - 4673/4 md. )
Türk Telekomdaki kamu hisselerinin ve hisse senedi ile değiştirilebilir veya hisse senedine çevrilebilir menkul kıymetlerin satışı ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tamamı Hazineye devredilir.(1)
Ek Madde 20 - 5809(2008), 4107(1995)
(Ek: 3/5/1995 - 4107/3 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md )
Ek Madde 21 - 4971(2003), 4673(2001), 4161(1996)
(Ek: 1/8/1996 -4161/3 md.; Değişik : 12/5/2001 -4673/5 md. )
Bu Kanun gereğince hisse değerini tespit etmek üzere değerlendirme komisyonu, tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan hisse değeri üzerinden satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. Komisyonlar, ikisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ikisi Ulaştırma Bakanlığı ve biri Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden olmak üzere beş üyeden oluşturulur. Her üye için aynı kurumdan olmak üzere bir yedek üye de seçilir. Komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden birisi başkanlık yapar. Komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden birisi başkanlık yapar. Komisyon üyelerinde işletme, ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, istatistik, mühendislik dallarında lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da komisyonlara üye olabilirler.

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Hukuki veya fiili nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin yerine yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Komisyonlar kararlarını en az üç üyenin mutabakatı ile alır. Değerlendirme ve ihale komisyonlarına yardımcı olmak üzere, komisyon kararlarına katılmamak şartıyla yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi komisyonların önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.

Komisyonların sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine getirilir. Komisyon üyeleri aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev yaptıkları zaman dilimlerinde asli görevlerinden izinli sayılırlar.

Değerlendirme ve ihale komisyonlarının çalışmalarına ilişkin tüm giderler Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki Özelleştirme Fonundan karşılanır. (Ek cümle: 1/8/2003-49/16 md.) Hisse satışına ilişkin olarak Özelleştirme Fonundan karşılanan tüm giderler satış sonrası elde edilecek gelirlerden mahsup edilerek Hazine tarafından Özelleştirme Fonuna ödenir.

Danışmanlar ile danışmanlık hizmet sözleşmesini ve halka arz aşamasında gerekli aracılık yüklenim sözleşmesini imzalamaya ihale komisyonunun önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir.
(1) Bu maddede yer alan “ve hisse senedi ile değiştirilebilir veya hisse senedine çevrilebilir menkul kıymetlerin” ibaresi, 1/8/2003 tarihli ve 49 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
221
Ek Madde 22 -
(Ek: 27/1/2000 - 4502/13 md.)
Türk Telekom çalışanlarının statüsü, ücret rejimi ve emekliliği aşağıda gösterilmiştir:

a) Personelin statüsü: (Ek ibare: 12/5/2001 - 4673/6 md.) Türk Telekomdaki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları aranır. (Mülga ikinci ve üçüncü cümle: 16/6/2004- 5189/12 md.) Bunların dışında kalan personel iş mevzuatı uyarınca istihdam edilir. İş mevzuatına göre istihdam edilenlere ilişkin kayıt ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur.

Türk Telekom çalışanlarının istihdamında mevcut mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturması yaptırılır.

Türk Telekom, Yönetim Kurulu kararıyla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı yönetici ve uzman çalıştırabilir.

b) (Mülga birinci paragraf: 16/6/2004- 5189/12 md.)

(...)(1) iş mevzuatına tabi olan diğer Türk Telekom çalışanlarının aylık ücretleri kendilerini atamaya yetkili olan Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Türk Telekom çalışanlarının harcırah miktarları ile harcırah ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Türk Telekom Yönetim Kurulunca belirlenir.

c) Personelin emekliliği: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmakta olan personelin İş Kanununa göre istihdam edilmeyi tercih etmeleri halinde isteyenlerin T.C.Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder. Bu durumda ilgililerin hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu personelin emeklilik işlemlerinde, Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevler itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzeri görevlerin aynı kadro, unvan ve dereceler için belirlenmiş ek göstergeler ve makam tazminatları uygulanır.
  
Ek Madde 23 - 4502(2000)
(Ek: 27/1/2000- 4502/13 Md.)
Türk Telekom'un yönetim kurulunca tayin edilecek şartlar çerçevesinde Türk Telekom çalışanları ve bunların ailelerinin tedavileri ile uğraşmak üzere mevcut Sağlık Yardım Sandığının devamı niteliğinde bir "Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı" kurulur. Bu Sandığın kaynakları:

a) Türk Telekom'un her yıl bütçesine personel aylıkları karşılığı olarak ödenecek olan ödenek tutarının %o 1'ine kadar verilecek paralardan,

b) Personelin aylıklarının % 1 oranında fazla olmayacak şekilde yapılacak kesintilerden,

c) Sandık sermayesinin işletilmesinden ve faaliyetlerinden doğacak faiz ve sair gelirlerden,

d) Bağışlardan,

e) Diğer gelirlerden,

Oluşur.

Sandığın teşkilatı, görev, yetki ve yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Sandığın tasfiye edilmesi, özel sağlık sigortası sistemine dönüştürülmesi veya gerekli görülecek diğer düzenlemelerin yapılması hususları 31.12.2003 tarihine kadar Türk Telekom Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
(1) Bu arada yer alan “Bakanlar Kurulunca bu Kanuna göre belirlenen kadrolarda çalışan personel dışında kalan ve“ ibaresi, 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
222/224-2
Ek Madde 24 - 5189(2004), 4502(2000)
(Ek: 27/1/2000- 4502/13 Md.)
13.7.1953 tarihli ve 6145 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen PTT Mensupları Müteselsil Kefalet Sandığı bu Kanun ile infisah etmiştir. PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom arasında yapılacak bir protokolle bölüştürülerek tasfiye edilir. Anılan protokol, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç ay içinde imzalanır.

T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom arasında tasfiye edilerek paylaştırılacak olan PTT Mensupları Müteselsil Kefalet Sandığının hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere, "PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı" ve "Türk Telekom Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı" adı ile iki müstakil sandık kurulur. PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununda belirtilen hükümlere tâbi değildir. Türk Telekom Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı ise, Türk Telekom Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde işletilir, düzenlenir ve bu Sandığa tabi olacak personel Türk Telekom Yönetim Kurulunun saptayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.(1)

Sandığın tasfiyesine ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya Türk Telekom Kurulu yetkilidir.

PTT Memurları Müteselsil Kefalet Sandığında halen çalışmakta olan personel; Sandık malvarlığının bölüştürülmesindeki orana göre ve ilgili protokolde mutabakata varıldığı şekilde, mevcut statüleri ve özlük haklarıyla T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom'a intikal ettirilir.

Türk Telekom'a intikal eden personel hakkında da Geçici 4 üncü madde hükümleri uygulanır.

Tasfiye ve personelin intikali işlemleri, ilgili protokolün imzalanmasından itibaren bir ay içinde sonuçlardırılır.
Ek Madde 25 - 5809(2008), 4502(2000)
(Ek:27/1/2000- 4502/13 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Ek Madde 26 - 5809(2008), 4502(2000)
(Ek:27/1/2000- 4502/13 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Ek Madde 27 - 5809(2008), 4673(2001)
(Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Ek Madde 28 - 4673(2001)
(Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md. )
Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.
(1) Bu fıkranın ikinci cümlesinin sonunda yer alan “tâbidir” ibaresi, 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “tâbi değildir” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
225
Ek Madde 29 - 5457(2006), 5398(2005), 5189(2004), 4673(2001)
(Ek : 12/5/2001 - 4673/7 md.; Değişik: 16/6/2004- 5189/4 md.)
(Değişik birinci fıkra: 3/7/2005 - 5398/14 md.)Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüzseksen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel belirtilen süre içinde Türk Telekomda çalışmaya devam eder ve hisse devir tarihinden nakil için Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Bu fıkrada  belirtilen süre içinde nakle tâbi personelden Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en geç doksan (yüzseksen günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle) gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin tespiti ve kendi isteği ile nakil talebinde bulunma süresi, hisse devir tarihinden itibaren yüzelli günü aşamaz.(Değişik son cümle: 9/2/2006 - 5457/1 md.) Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tâbi bulunduğu mevzuata ve bu fıkraya istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenler, bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır.(Ek cümleler: 9/2/2006 - 5457/1 md.) Söz konusu personel hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas alınır. Bu fıkra hükümleri gereğince azami olarak yüzseksen gün süreyle kamu görevlerinden aylıksız izinli sayılarak Türk Telekomda çalıştırılmaya devam olunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçiş hakkını kullanmayarak İş Kanunu hükümlerine tâbi olarak yeni bir sözleşme yapmak suretiyle Türk Telekomda çalışmaya devam edenlerin aksine bir talepte bulunmamaları halinde kesenekleri kendileri, kurum karşılıkları ise Türk Telekom tarafından karşılanmak suretiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devam ettirilir ve kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından vazgeçmiş olan personele ilişkin karşılıklılık esasına dayalı bir müşterek bildirim Devlet Personel Başkanlığına sunulur.Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri devam ettirileceklerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, devir tarihi itibariyle emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonlarının dikkate alınmasına devam olunur.Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde devam ettirileceklerin nakil talebinde bulunabilecekleri veya nakil işlemlerinin devam ettiği dönem içerisinde geçecek hizmet süreleri; hisse devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılarak bu süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye devam olunur.
  
226
Bunlardan bu fıkrada belirtilen beş yıllık süre içerisinde iş sözleşmesi fesholunanların kıdem tazminatları bu Kanunun ek 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınarak ödenir. Bu fıkra gereğince bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgilerinin devam ettirilmesi talebinde bulunanların beş yıllık sürenin bitiminden sonra da Türk Telekomda çalışmaya devam etmeleri durumunda, beş yıllık sürenin bitiminden sonraki emeklilik hak ve yükümlülükleri hakkında yukarıda belirtilen usûl ve esaslara göre işlem yapılmaya devam olunur. (1)

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Hazine tarafından karşılanır ve kapsam dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler yazılı olarak beyanda bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak on gün olarak esas alınır. (2)

Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu tarih için ücret ve diğer malî hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanları için belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin altıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvele tâbi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer malî haklar esas alınır. (2)
(1) 9/2/2006 tarihli ve 5457 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan "otuz" ibaresi, "doksan (yüzseksen günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle)" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, Ek 29 uncu maddenin ikinci fıkrasının sonuna "ve kapsam dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler yazılı olarak beyanda bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak on gün olarak esas alınır." ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde" ibareleri "Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
226-1
Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tâbi kapsam dışı personele ve hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içerisinde iş sözleşmesi sona eren ve Devlet Personel Başkanlığına bildirimi yapılan personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Nakledilen personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. (1)

Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır. (2)
Ek Madde 30 - 5071(2004)
(Ek:21/1/2004 – 5071/2 md. )
Özelleştirme bedeli Hazine Müsteşarlığına aktarılmak ve Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve Kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türk Telekom’daki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.
Ek Madde 31 - 5809(2008), 5189(2005)
(Ek:16/6/2004- 5189/5 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Ek Madde 32 -
(Ek:16/6/2004- 5189/5 md.)
(Mülga bir ilâ üçüncü fıkralar: 5/11/2008- 5809/66 md.)

İş mevzuatına tâbi personele, kadrolu ve sözleşmeli statüde iken 5434 sayılı Kanuna tâbi olarak geçen hizmet süreleri için ödenecek kıdem tazminatının tutarı Türk Telekomdaki kamu payı % 50’nin altına düştükten sonra bu hizmetleri işçilikte geçmiş gibi kabul edilerek iş mevzuatına göre hesaplanır.

(Mülga beşinci fıkra: 5/11/2008- 5809/66 md.)

Türk Telekom ile iştiraklerinde çalışan ve yardım sandıklarına üye bulunan personelin, Türk Telekom ve iştiraklerinden ayrılmaları halinde de aralıksız sürekliliği bulunmak kaydıyla üyeliği devam eder.
  
(1) 9/2/2006 tarihli ve 5457 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan "Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tâbi kapsam dışı personele" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içerisinde iş sözleşmesi sona eren ve Devlet Personel Başkanlığına bildirimi yapılan personele" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan "satışı" ibaresi, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle "devri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir
226-2
Ek Madde 33 - 6552(2014), 5809(2008), 5335(2005), 5189(2004)
(Ek:16/6/2004- 5189/5 md.)
Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, adına kayıtlı ve diğer operatörlere ait uyduları işletmeye vermek ya da verilmesini sağlamak, bu uyduları işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme ve iletim alt yapısını kurmak, kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmeti sunmak, televizyon yayıncılığı ve uydu platform işletmeciliğini yürütmek, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan e-devlet kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunmak işletmek ve ticarî faaliyette bulunmak üzere, bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tâbi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. (1)(2)

Türksat A.Ş., bu Kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilân ile faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici kuruluşa, aynî ve nakdî sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri ile 277, 329, 368 ve 422 nci madde hükümleri Türksat A.Ş. hakkında uygulanmaz. 

Türksat A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün malî hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının Türksat A.Ş.’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı tarafından kullanılır.

Türk Telekomun, uydu haberleşmesiyle ilgili tüm uyduları, uydu yer kontrol istasyonları, uydu haberleşme ve iletişim yer istasyonları, uydu yörünge pozisyonları, uydu haberleşmesinde kullanılan taşınır ve taşınmazlar, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü fikrî ve sınaî haklar ile sair hak ve alacaklar, merkezi Monaco’da bulunan Eurasiasat SAM şirketindeki tüm hisseleri, uydu hizmetlerine ve yörünge pozisyonlarına ilişkin frekans tahsis, koordinasyon ve tescilleri, uydu hizmetlerine ilişkin her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile hak, alacak ve borçları, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri, Intelsat, Eutelsat, ICO ve Inmarsat şirketlerindeki tüm hisseleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte faaliyete geçmesini müteakip iki ay içerisinde Türksat A.Ş.’ye yapılacak protokoller ile devredilir. Bu devirlere ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır.

Türksat A.Ş.’de iş mevzuatına tâbi personel istihdam edilir. Türksat A.Ş.’nin faaliyete geçtiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk Telekomun iş mevzuatına tâbi bulunan personeli, istekleri ve Türksat A.Ş. Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Türksat A.Ş.’ye devredilir. Bu şekilde devredilen personelin sayısı ikiyüzelli kişiyi geçemez. Bu personelin tâbi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde Türksat A.Ş.’de devam eder.
(1) Bu fıkraya 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; “işletmek ve ticari faaliyette bulunmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmeti sunmak, televizyon yayıncılığı ve uydu platform işletmeciliğini yürütmek," ibaresi, "Türksat Uydu Haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kablo TV" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “işletmek ve ticari faaliyette bulunmak” ibaresinden önce gelmek üzere “kamu hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan e-devlet kapısı hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında her türlü faaliyette bulunmak” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
226-3
Türksat A.Ş. ile Kurum arasında, bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi ve alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir görev sözleşmesi imzalanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir ve Danıştayın iki ay içerisinde görüşünü vermesini müteakip, Türksat A.Ş. ile Kurum arasında imzalanan sözleşme yürürlüğe girer.

Türksat A.Ş., sermayesinde kamu payı ne oranda olursa olsun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen kısıtlamalara tâbi değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.(1)

Uydu haberleşme ve kablo tv hizmetleriyle ilgili olarak diğer kanunlarda Türk Telekoma yapılan atıflar Türksat A.Ş.'ye yapılmış sayılır. Bu maddeye göre gereken düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konuluncaya kadar diğer mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (2)

Kurumun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, uydular üzerinden haberleşme, uydudan iletim, uydu işletme, yörünge ve uydu yönetimi, yeni uyduların plânlanması ve projelendirilmesi, bunlarla ilgili diğer yönetsel ve ticarî hizmetlerin Türksat A.Ş. tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, yeni şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olma hususları ile ilgili düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Türksat A.Ş.'nin başlangıç sermayesi yüzyirmibeştrilyon Türk Lirası olup, bu tutar Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Türk Telekom tarafından Türksat A.Ş.'ye devredilecek gelir, gider, borç, alacak ve benzeri aktif ve pasif arasındaki fark, Türk Telekom tarafından Hazine Müsteşarlığı adına borç olarak kayıtlanır. Bu tutar, Türk Telekomun 2003 yılı gelirlerinden 2004 yılında Hazineye aktarılması için belirlenen temettü tutarına halel gelmeksizin dağıtılacak ilk temettü alacağına mahsup edilmek suretiyle tasfiye edilir. Türksat A.Ş. tarafından devralınan aktif ve pasif arasındaki müspet fark Hazine Müsteşarlığının payı olarak Türksat A.Ş. sermayesine eklenir.

(Ek onbirinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/1 md.) Türksat A.Ş.’nin, uydu haberleşme ve kablo tv altyapısı üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkı, görev sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder.(Değişik cümle: 5/11/2008- 5809/67 md.) Kamu kurum ve kuruluşları ile Kızılay uydu üzerinden ihtiyaç duydukları hizmetleri Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi tarafından yönetilen uydulardan sağlamak kaydıyla, her kurum ve kuruluştan alabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, 5369 sayılı Kanun kapsamında Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinden doğrudan alacakları hizmetler yönünden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.(Ek cümle: 5/11/2008- 5809/67 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, e-devlet ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında, Türksat A.Ş.’den doğrudan yapacakları hizmet alımları yönünden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
  
Ek Madde 34 - 5809(2008), 5189(2004)
(Ek:16/6/2004- 5189/5 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Ek Madde 35 - An. M. K. 2009/121(2010), 5189(2004)
(Ek:16/6/2004- 5189/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 1/10/2009 tarihli ve E.: 2006/129, K.: 2009/121 sayılı Kararı ile)
 
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 83 üncü maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinin sonunda yer alan “tabi değildir” ibaresinden önce gelmek üzere “ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen kısıtlamalara” ibaresi eklenmiştir. (2) Bu fıkraya 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “uydu haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve kablo tv” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
226-4
Ek Madde 36 - 5398(2005)
(Ek: 3/7/2005 - 5398/15 md. )
Kurum ile GSM işletmecileri arasında imzalanan imtiyaz sözleşmelerine istinaden Hazine payı ve Kurum masraflarına katkı payı olarak yapılacak ödemelerde aşağıdaki hususlar esas alınır.

İşletmeciler; süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının % 15 ini ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Hazine payı olarak öderler.

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır.
Ek Madde 37(2) -
(Ek: 24/7/2008- 5793/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 23/7/2010- 6009/51 md.) Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere;

a) Yetkilendirilen işletmeciler aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini,

b) (Değişik: 13/2/2011- 6111/192 md.) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler, bu yetkilendirme kapsamında doğan aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini, Hazine payı olarak öderler.

(Ek fıkra: 13/6/2012- 6327/1 md.) Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM ve/veya IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlar çerçevesinde kurulacak ve işletilecek şebekeler üzerinden mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler, söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini Hazine payı olarak öderler.(2)

(Ek fıkra: 23/7/2010- 6009/51 md.) Hazine payının hesabında süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirilen gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ile raporlama amacıyla muhasebeleştirilen tahakkuk tutarları dikkate alınmaz. (1)

Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan paylar, ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir. (Mülga ikinci ve üçüncü cümleler: 13/6/2012- 6327/1 md.)

Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosu hesaplarından "60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır.

Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olduğu gibi, yetkilendirme ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında istemde bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.(2)

(Değişik fıkra: 13/6/2012- 6327/1 md.) Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer işletmecilerin ve Kurum tarafından hava taşıtlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin Hazine payını eksik ödediğinin veya hiç ödemediğinin tespit edilmesi halinde, bu durumun işletmeciye tebliğini müteakip, Hazine payının ödenmemiş kısmı ile birlikte bu tutara eksik ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, ödeneceği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek gecikme zammı oranı kadar faizi işletmeci tarafından iki ay içinde ödenir. Ödemenin süresinde yapılmaması halinde, söz konusu işletmecilerin yetkilendirmesi bir ay içinde Kurum tarafından iptal edilir ve ödenmeyen tutarlar, Hazine Müsteşarlığının ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
  
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 192 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Hazine payının hesabında süresinde ödenmeyen bedeller için” ibaresinden sonra gelmek üzere “abonelerine” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere yukarıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut beşinci fıkrasında yer alan “lisans” ibaresi “yetkilendirme” şeklinde değiştirilmiştir.
226-5/226-9
Geçici Madde 1 - 5809(2008), 4000(1994)
(Ek: 10/6/1994 - 4000/3 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 2 - 5809(2008), 4000(1994)
(Ek:10/6/1994- 4000/3 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 3 - 4000(1994)
(Ek:10/6/1994- 4000/3 md. )
406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikas-yon Anonim Şirketi veya Türkiye Cuhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne (P.İ.) yapılmış sayılır.
Geçici Madde 4 - 5809(2008), 4000(1994)
(Ek:10/6/1994 - 4000/3 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 5 - 5809(2008), 4107(1995)
(Ek:3/5/1995 - 4107/4 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 6 - 5809(2008), 4161(1996)
(Ek: 1/8/1996 -4161/4 md.; Mülga: 5/11/2008-5809/66 md. )
Geçici Madde 7 - 5809(2008), 5071(2004), 4971(2003)
(Ek: 1/8/2003- 4971/17 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 8 - 5809(2008), 5189(2004)
(Ek: 16/6/2004- 5189/6 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 9 - 5809(2008), 5234(2005)
(Ek: 17/9/2004- 5234/18 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 10 - 5809(2008), 5335(2005)
(Ek: 21/4/2005 - 5335/1 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 11 - 5809(2008), 5369(2005)
(Ek: 16/6/2005- 5369/11 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 12 - 5809(2008), 5398(2005)
(Ek: 3/7/2005 - 5398/16 md.; Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 34 - 5809(2008), 835(1926)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Madde 35 - 835(1926)
İşbu Kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.
Madde 36 - 835(1926)
İşbu Kanunun icrasına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.
226-6/226-10
4/2/1924 TARİHLİ VE 406 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 12/5/2001 tarihli ve 4673 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri :
Geçici Madde 1 - 5809(2008), 4673(2001)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 2 - 5809(2008), 4673(2001)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 3 - 4673(2001)
Türk Telekomda 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaneye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan istekleri üzerine iş mevzuatına tabi statüye geçmiş ve geçecek olanların 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki nedenler ve esaslar dikkate alınmak üzere hizmet akitlerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, Türk Telekomda geçen hizmetleri dahil, daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.

Türk Telekomun kurduğu, kuracağı ve iştirak edeceği Şirketlere, Türk Telekomdan geçen ve iş mevzuatına tabi olup T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder ve haklarında 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. Söz konusu Şirketlere geçen İş Kanununa tabi personelin, kıdem tazminatlarının hesabında birinci fıkrada belirtilen esaslar geçerlidir.
Geçici Madde 4 - 5809(2008), 4673(2001)
(Mülga: 5/11/2008- 5809/66 md. )
Geçici Madde 5 - 4673(2001)
Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50’nin altına düşmesidurumunda 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde belirtilen personelin nakli yapıldığında, anılan Kanunun ek 22 nci maddesi ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kalkar. Ancak, söz konusu Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi aynı esaslar dahilinde kesenekler ilgililerden, karşılıkları ise Türk Telekom tarafından ödenmek suretiyle devam ettirilir.
Geçici Madde 6 - 5189(2004), 4673(2001)
(Mülga: 16/6/2004- 5189/12 md. )
2) 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun Geçici Maddesi :
Geçici Madde 1 - 5189(2004)
GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmelerine istinaden işletmeciler tarafından Hazineye ödenmesi gereken paylardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmeyen kısmın, ihtilaflı olanlar dahil, fer'ileriyle birlikte sulhen tahsili hususunda GSM işletmecileriyle gerektiğinde uzlaşmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı müştereken yetkilidir. Uzlaşma konusundaki bu anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
227
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  406 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

                  Kanun                                                                                                    Yürürlüğe

                     No.                       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler          giriş tarihi

                  _______       ________________________________________      ___________ 

                     835                                                    –                                                   29/5/1926

                   1172                                                    –                                                   19/7/1927

                   1361                                                    –                                                     1/6/1929

                   1379                                                    –                                                   19/1/1929

                   1899                                                    –                                                   29/1/1932

                   1900                                                    –                                                   29/1/1932

                   2722                                                    –                                                     1/6/1936

                   3222                                                    –                                                     1/8/1937

                   3947                                                    –                                                 27/12/1940

                   4647                                                    –                                                     1/6/1944

                   5009                                                    –                                                     1/4/1947

                   4000                                                    –                                                   18/6/1994

                   4107                                                    –                                                     6/5/1995

                   4161                                                    –                                                     5/8/1996

                   4502                                                    –                                                   29/1/2000

                   4673                                                    –                                                   23/5/2001

                   4854                                                    –                                                     6/5/2003

                   4971                                                    –                                                   15/8/2003

   

      Değiştiren                                                                                                             Yürürlüğe

       Kanun                          406 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                 giriş tarihi

      _______                ________________________________________        ___________      

      5071                                Ek madde 17 ve 30, Geçici Madde 7                               29/1/2004

      5189                                Madde 2, Ek Madde 17, 22, 24, 29, 32,

                                              33, 34, 35 ve Geçici Madde 8                                           2/7/2004

                                              Ek Madde 31                                                                    1/1/2005

      5234                                Geçici Madde 9                                                                 1/1/2005

      5335                               Ek madde17,Ek madde 33,Geçici Madde 10                    27/4/2005    

      5369                                1, 4, 29 ve Geçici Madde 11                                           25/6/2005

      5398                                Ek Madde 29, 32 ,36 ve Geçici Madde 12                      21/7/2005

      5457                                Ek Madde 29                                                                  15/2/2006

      5651                                         2                                                                            23/5/2007

      5793                                              Ek Madde 37                                                      6/8/2008

      5809             406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası, yedinci fıkrası

                           ve dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesi; ek 17 nci, ek 19 uncu, ek 21 inci,

                           ek 22 nci, ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 28 inci, ek 29 uncu, ek 30 uncu maddeleri;

                           ek 32 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları; ek 33 üncü maddesi;

                           ek 35 inci maddesinin ikinci fıkrası; ek 36 ncı, ek 37 nci, geçici 3 üncü,

                           35 inci ve 36 ncı maddeleri dışındaki madde ve hükümleri  ve işlenemeyen hükümler

                           (4673 sayılı Kanunun Geçici 1, 2 ve 4 üncü  maddeleri )                  10/11/2008

      6009                                                        Ek Madde 37                                            1/8/2010

      6111                                                        Ek Madde 37                                           25/2/2011

      6327                                                       Ek Madde 37                                             29/6/2012

       6552                                                              Ek Madde 33                                                  11/9/2014

  
  
  406 Nolu Kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  406 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  406 Nolu Kanunun TBMM Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konuzu Mevzuatla İlişkili Olup da Halk Oylamasında Red ve/veya Veto Edilen Kanun (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (37)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (122)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (10)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2015. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul