(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7547
MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bunların emeklilerinin mali imkanlar ölçüsünde geçmiş yıl kayıplarını giderebilmek, mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak üzere aşağıdaki kapsam maddesinde belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 1. 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2. 27.6.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3. 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4. 28.2.1982 tarih ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5. 28.2.1985 tarih ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu, 6. 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 7. 23.1.1987 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 8. 11.10.1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 9. 22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10. Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin, Memur ve diğer kamu görevlileri ile bunların emeklilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen maddelerinde ve sözkonusu Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli cetvellerde yapılacak ek ve değişiklikler ile yeni düzenlemeleri kapsar.
İlkeler
Madde 3 -
Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin ekonomik ve sosyal imkanlarını dikkate alarak, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bunların emeklilerinin geçmiş yıllardaki kayıplarını gidermek ve onlara yeterli ve adil bir ücret seviyesi sağlamak amacıyla mali ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapar.
7548
Yetki Süresi
Madde 4 -
Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren dört ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu, Kanunun kapsam maddesindeki sınırlar çerçevesinde birden fazla Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilir.
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4214 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul