En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7611
SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 21 İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ VE BİRLİKTE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
18 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak olan 21 inci Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi 4 Ocak 1999'dur. 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında düzenlenen seçime katılacak siyasi partilerin tespit ve ilan tarihi 4 Ocak 1999 günüdür.
  
Madde 2 -
18 Nisan 1999 günü yapılacak seçimlerde aday olabilmek için kanunen istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenler 11 Ocak 1999 günü mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
Madde 3 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - (18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 7 - (22/4/1983 tarih ve 2820 sayılı Kanunun 37 nci maddesine fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 8 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 18 Nisan 1999 tarihine kadar olan süre içinde siyasi partilerin tüzüklerinde gerekli düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.
Geçici Madde 1 -
Birlikte yapılmasına karar verilen 21 inci dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, seçim ve sandık kurullarına Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerden ve grubu bulunmamakla birlikte son genel seçimlerde o yerde en çok oy alan partiden birer üye alınır. Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden bir ay içinde yukarıdaki esaslara göre ilçe seçim kurulları yeniden oluşturulur.
Geçici Madde 2 -
21 inci dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde propaganda amacıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallelere asılamaz. Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ile sadece miting süresince miting yapılan meydanlar bu hükmün dışındadır. Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
  
Geçici Madde 3 -
Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.
Geçici Madde 4 -
Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde 21 inci dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hukuki veya fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası beş milyon lira olarak uygulanır.
Madde 9 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7612-7634
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4381 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4381 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum :Bakanlar Kurulunun Yürüteceği Kanunlar Konu:Adaylık,Mahhale Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri,Mahalli idareler,Milletvekili,Seçim,Seçmen Kütükleri,Siyasi Partiler Kanunu (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul