Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4395 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4395 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4395 nolu kanunun Meclis Kabul metni
  Meclis Kabul Metni - Kurum : Başbakanın Yürüteceği Kanunlar ;Bayındırlık ve İskan Bakanının Yürüteceği Kanunlar ;Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının Yürüteceği Kanunlar ;Maliye Bakanının Yürüteceği Kanunlar ;Milli Eğitim Bakanının Yürüteceği Kanunlar ;Orman bkanının Yürüteceği Kanunlar ;Sağlık Bakanının Yürüteceği Kanunlar ;Tarım ve Köyişleri Bakanının Yürüteceği Kanunlar ;Ulaştırma Bakanının Yürüteceği Kanunlar Konu : Bütçe ;Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ;Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ;Karayolları Genel Müdürlüğü ;Katma Bütçe ;Mali Yıl ;Telsiz Genel Müdürlüğü ;Vakıflar ;YÖK (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  4395 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4395 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul