(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1881
ASKERİ SAHRA POSTALARINDA MÜSTAHDEM POSTA, TELGRAF VE TELEFON MEMURLARİYLE SEYYAR ORDUDA VAZİFE GÖREN MUHASEBE MEMURLARINA PARASIZ VERİLECEK ELBİSE HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Askeri sahra postalarında hizmet gören Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi memurlarına askeri sahra postalarında vazife gördükleri müddetçe ve seyyar orduda hizmet gören muhasebe memurlarına fevkalade hallerin veya seferberliğin ve harbin devamı müddetince orduda mevcut ve orduya ait bir rütbe alameti bulunmıyacak surette Milli Müdafaa Vekaletince tetkik ve tesbit edilecek renk ve şekilde hususi bir kıyafet olmak üzere bir kat elbise, kaput ve ayakkabı Milli Müdafaa Vekaletince parasız olarak verilir.

Bu elbise, kaput ve ayakkabı diğer askeri eşhasa verilen eşyanın miad hükmüne tabidir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 3 -
Bu kanun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
(1) Bu kanunun tatbik edilmekte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı, 18/7/1963 tarih ve 295 sayılı kanunla değişik, 10/9/1960 tarih ve 79 sayılı kanunun 7 nci maddesinde belirtilmiştir.
1882
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4455 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4455 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul